£10.00

Dysgu Cymraeg: Canolradd / Intermediate Gogledd Cymru / North Wa
[9781999686185]

Dysgu Cymraeg: Canolradd / Intermediate Gogledd Cymru / North Wa
Hwn yw'r cwrs cenedlaethol ar gyfer oedolion sy'n dysgu'r Gymraeg ar lefel Canolradd. Fersiwn Gogledd Cymru. Mae'r llyfr i'w ddefnyddio mewn dosbarth. Mae'r cwrs yn cyflwyno'r iaith mewn cyd-destunau gwahanol, ac yn cyflwyno geirfa a phatrymau iaith newydd ym mhob uned. Mae'r cwrs yn datblygu'r pedair sgil iaith - siarad, darllen, ysgrifennu a gwrando ac mae adran Gwaith Cartref.
Adolygiadau

Mae cwsmeriad sydd wedi prynu'r teitl yma hefyd wedi prynu'r teitlau isod
Cyfres Amdani: Croesi'r Bont
Cyfres Amdani: Croesi'r Bont