£9.99

Melting Pot The, World Recipes from Wales
[9781914079092]

Melting Pot The, World Recipes from Wales
Dathliad o ryseitiau amrywiol gan aelodau cymunedau ethnig lleiafrifol a geir yn y gyfrol hon. Cynhwysir casgliad o 30 o ryseitiau yn tynnu ynghyd flasau a thraddodiadau ar draws y byd, o Bali i Zimbabwe. Cofnodir y straeon y tu cefn i'r prydau, gan gydnabod bod bwyd yn iaith ryngwladol, gyffredinol, drwy'r hon y gallwn oll gyfathrebu a rhannu â'n gilydd.
Adolygiadau