£8.99

Emmet and Me
[9781912905331]

Emmet and Me
Mae ail nofel Sara Gethin, Emmet and Me yn stori bwerus a theimladol am dau blentyn bach yn Connemara yn y 1960au. Ceir darlun clir drwy lygad plentyn o amgylchiadau caled a dadleuol ysgolion diwydiannol Iwerddon, ynghyd â stori am gyfeillgarwch sy'n gallu newid bywyd.

Byddwch yn derbyn copi o'r llyfr wedi'i arwyddo tra bo stoc yn para.

Ewch i 9788888020082 os am lyfr (wedi'i arwyddo) a thocyn am ddim i'r digwyddiad byw gyda Sara Geithn a Mairéad Jearme nos Iau, 10ed Mehefin, 7.30pm.

Ewch i 9780000002044 os am ddod i'r digwyddiad yn unig (ni fyddwch yn derbyn llyfr)

Adolygiadau