×

£10.00

Mynediad (A1,F2) GOGLEDD CYMRU /North Wales
[9781998995912]

Mynediad (A1,F2) GOGLEDD CYMRU /North Wales
Hwn yw'r cwrs cenedlaethol ar gyfer oedolion sy'n dysgu'r Gymraeg ar lefel Sylfaen. Fersiwn Gogledd Cymru. Mae'r llyfr i'w ddefnyddio mewn dosbarth. Mae pob uned yn cyflwyno thema wahanol, ynghyd â geirfa a phatrymau iaith newydd. Mae'r cwrs yn datblygu sgiliau siarad, darllen, ysgrifennu a gwrando.

Dyma'r llyfr cwrs a gaiff ei ddefnyddio o fis Gorffennaf 2021 ymlaen.

Adolygiadau