×

£8.99

Y Stori Orau
[9781800990876]

Y Stori Orau
Nofel afaelgar am berthynas mam a merch, wrth iddynt deithio mewn hen VW i leoliadau arwyddoacaol yn hanes y genedl, gan adrodd straeon ar hyd y daith. Gwelwn y tebygrwydd, y gwrthdaro a'r agosatrwydd rhyngddynt. Cyfrol arobryn Medal Ryddiaith Eisteddfod AmGen 2021, wedi ei darlunio gan Efa Lois.
Adolygiadau

Mae cwsmeriad sydd wedi prynu'r teitl yma hefyd wedi prynu'r teitlau isod
Adar - Cyfres am Dro
Adar - Cyfres am Dro
Cerddi'r cywilydd
Cerddi'r cywilydd
Snap Rwdlan
Snap Rwdlan
Posau Maths
Posau Maths
Trwm ac Ysgafn
Trwm ac Ysgafn
Clywed Cynghanedd - Cwrs Cerdd Dafod
Clywed Cynghanedd - Cwrs Cerdd Dafod