×

£8.99

Hela
[9781800991026]

Hela
Nofel am gyfeillgarwch, rhagrith a chymuned yw Hela. Ceir hanes criw o ffrindiau - Callum, Babo, Jac Do a Saim Bach - sy’n gorfod tyfu i fyny’n gyflym iawn wrth i’r gymuned, ei phobl a phob dim sy’n gyfarwydd iddynt gael eu chwalu’n yfflon.
Adolygiadau

Mae cwsmeriad sydd wedi prynu'r teitl yma hefyd wedi prynu'r teitlau isod
Gynghanedd Heddiw, Y
Gynghanedd Heddiw, Y
Tu ol i'r Awyr
Tu ol i'r Awyr
Pum Diwrnod a Phriodas
Pum Diwrnod a Phriodas
Haf O Hyder
Haf O Hyder