×

£20.00

Max Boyce Hymns and Arias
[9781913640958]

Max Boyce Hymns and Arias
Detholiad neilltuol - wedi'i argraffu am y tro cyntaf mewn ambell i enghraifft - o waith Max Boyce, ffigwr diwylliannol Cymreig o'r radd flaenaf. Cynhwysir ei ganeuon, ei gerddi a'i straeon sy'n cwmpasu gyrfa enwog yn byrlymu o hiwmor a thosturi Cymreig unigryw ynghyd â dawn geiriau feistrolgar a ddiffiniodd wlad a chenedl y Cymry.
Adolygiadau