×

£9.99

Bells Across Old Cardigan Bay - Memoir of a Master Mariner, The
[9781800992597]

Bells Across Old Cardigan Bay - Memoir of a Master Mariner, The
Yn 1882, bu cryn ddirgelwch ynghylch ffawd y 'Rowland Evans', llong y Capten John Evans o'r Borth, Ceredigion. Pam y gadawodd y capten ei long oddi ar Ynys Enlli gan golli ei drwydded meistr? Dyma bortread o fywyd y capten llong, hanes ei longau a bywyd a threftadaeth forwrol pentref Y Borth.
Adolygiadau