×

£40.00

Art of Music
[9781914595257]

Art of Music
Mae The Art of Music yn disgrifio'r modd y cyflwynwyd cerddoriaeth a cherddorion Cymru yng nghyd-destun esblygiad hunan-ddelwedd y Cymry, ac yng nghyd-destun dylanwad cerddoriaeth ar ganfyddiadau allanol o Gymreictod o fewn Prydain a'r byd yn ehangach.
Adolygiadau