×

£6.99

Cadi A'r Môr Ladron
[9781800992979]

Cadi A\'r Môr Ladron
Dyma stori liwgar arall am Cadi, a'i brawd bach, Mabon. Y tro hwn mae'r ddau'n cael eu cipio ar long oddi ar draeth yn Sir Benfro, ac yn dysgu gwers bwysig iawn: ni ddylid barnu pobl yn ôl eu golwg. Ond sut maen nhw'n llwyddo i ddianc rhag yr octopws anferth? Llyfr bendigedig, clawr caled.
Adolygiadau