×

£9.99

Republic
[9781781726969]

Republic
Mae Republic yn adrodd stori Cymraes ifanc yn tyfu fyny yn y 1980au a'r 1990au, yn dilyn chwyldro gwleidyddol a diwylliannol ynghyd â thwf Cŵl Cymru. Mae'r straeon a adroddir, a glywir ac a drosglwyddir yn creu portread cynhwysfawr o'r cyfnod, yn cynnwys yr heriau a wynebwyd gan ferched, siaradwyr Cymraeg a grwpiau ymylol eraill.
Adolygiadau