£6.95

Hi yw fy ffrind
[9780862437275]

Hi yw fy ffrind
Nofel fywiog yn portreadu cyfeillgarwch dwy ferch wrth iddynt brofi hwyl a dwyster tyfu i fyny yng nghefn gwlad sir Feirionnydd rhwng yr 1960au a'r 1980au. Cyhoeddwyd yn wreiddiol yn Nhachwedd 2004.
Adolygiadau