×

£20.00

All the wide border
[9780008499181]

All the wide border
Myfyrdod cynnes, amserol a doniol am hunaniaeth a pherthyn, gan ddilyn llwybr llawn golygfeydd hardd ar hyd ffin Lloegr a Chymru: llinell ffawt ddyfnaf Prydain. Mae'r llinell ar y map yn dynodi: ar un ochr - Cymru - bychan, garw ac ystyfnig; ar yr ochr arall - Lloegr - crochan y diwylliant ehangaf a welodd y byd erioed.
Adolygiadau

Mae cwsmeriad sydd wedi prynu'r teitl yma hefyd wedi prynu'r teitlau isod
Nonconformist
Nonconformist