×

£10.00

Nonconformist
[9798398325119]

Nonconformist
Hanes gwraig yn ailddarganfod ei gwreiddiau Cymreig, ac yn archwilio iaith a diwylliant y Gymru gyfoes. Symudodd yr awdures, Jane Parry, o Lydaw i Sir Fôn, gan ddarganfod bod ei theulu wedi byw yno am flynyddoedd lawer, a bod ei chyndeidiau wedi'u claddu ym mynwent yr eglwys, ganllath o'i chartref!
Adolygiadau

Mae cwsmeriad sydd wedi prynu'r teitl yma hefyd wedi prynu'r teitlau isod
Drift
Drift
Real Gwynedd
Real Gwynedd