×

£9.99

Hallt (Medal Ryddiaith 2023)
[9781800994836]

Hallt (Medal Ryddiaith 2023)
'Efallai ei bod hi'n bryd rhoi allwedd ei bywyd yn ei dwylo hi, gadael iddi deimlo'r byd yn ei ffordd ei hun a derbyn y byddai, wrth wneud hynny, yn cael ei brifo' Mae'r byd i gyd o flaen Cari. Mae hi'n 16 oed ac yn hydeu am ei rhyddid. I Elen mae hynny'n destyn pryder. Mae Cari'n wahanol i'w ffrindiau a greddf ei mam yw ei gwarchod. Ond wrth i'w merch diniwed ddatblygu'n ddynes ifanc rhaid i Elen ddysgu dygymod a gollwng gafael ar ei merch wrth iddi gamu i'w bywyd newydd fel oedolyn. 'Mae'r stori'n cydio o'r bennod gyntaf drawiadol, gan adeiladu'n raddol at uchafbwynt dramatig...' - Menna Baines 'Mae'n nofel ingol ar un ystyr, ac yn un sy'n dawel ddrychafol hefyd, yn llawn o synwyrusrwydd a gobaith.' - Lleucu Roberts 'Daw brawddeg ar ol brawddeg i fachu a glynu.' - Ion Thomas
Adolygiadau