×

£10.00

Aur yn y Pridd
[9781913996765]

Aur yn y Pridd
Nofel am lofruddiaeth wedi'i gosod yn y cyfnod ar ôl yr Ail Ryfel Byd. Dela Arthur yw prifathrawes ysgol gynradd pentref bach Nant yr Eithin; mae'n dipyn o haden a hi yw ditectif y nofel. Mae'r stori'n dechrau ar ddiwrnod trip plant hynaf yr ysgol. Yn y bennod gyntaf, mae'r bws ysgol wedi mynd i ffos ddofn gan beryglu bywydau pawb.

Bydd y teitl ar gael ar Mawrth 30 Gorffennaf, 2024.

Adolygiadau