£6.95

20 Stori Fer - Cyfrol 2
[9781847711199]

20 Stori Fer - Cyfrol 2
Ugain stori fer arall yn cynnwys themâu megis Cariad a Chasineb, Creulondeb ac Arswyd, ac Unigrwydd. Casgliad sydd yma o straeon sydd wedi'u cyhoeddi eisoes ac mae amrywiaeth eang o awduron profiadol megis Gwyn Thomas, Geraint Vaughan Jones, Eurig Wyn a Meleri Wyn James ac awduron ifainc fel Mared Llwyd a Gwenno Mair Davies.
Adolygiadau

Mae cwsmeriad sydd wedi prynu'r teitl yma hefyd wedi prynu'r teitlau isod
Hi yw fy ffrind
Hi yw fy ffrind