Palas Print
Palas Print
Palas Print
Ar y Stryd Fawr ac ar Lein
On the High Street & OnLine
siop@palasprint.com 01286 674631
Deud wrth Ffrind
 
Deud wrth rywun am hwn.
Adolygiadau
Fro Dywyll, Y
Mewn pedair rhan rydyn ni'n cwrdd â phedwar Rhisiart gwahan ..
5 allan o 5 Seren!
Fro Dywyll, Y
[9781784610098]
£9.95
gan Bethan Williams Ychwanegu: Sadwrn 10 Ionawr, 2015
Mewn pedair rhan rydyn ni'n cwrdd â phedwar Rhisiart gwahanol. Mae'r cyflwyniad yn cyfeirio at bedwar enw gwahanol ond tebyg yn llyfrau hanes ac er bod y pedair rhan yn digwydd mewn cyfnodau dilynol yn ei fywyd mae ei feddylfryd mor wahanol nes bod pedwar Rhisiart bron.

O'r bedair rhan, 'Y daith i Gaersalem' sydd yn sefyll mas fwyaf i fi. Yn rhannol achos yr Indiaid caredig falle, yr Indiaid sydd yn cael eu labeli'n anwariaid, yr Indiaid mae pobl Caersalem Newydd yn dweud fod Duw yn rhoi eu haeddiant iddyn nhw yn eu dioddefaint. Yr Indiaid sydd yn achub bywyd Rhisiart Owen, yn gofalu amdano, yn ei groesawu i'w cartref mor fodlon, ac yn ei alluogi i fynd ymlaen â'i daith drwy ei hebrwng at bwynt, yn sicrhau ei fod yn deall arwyddion tywydd ac yn 'nabod y tirwedd ayb ac yn rhoi map iddo allu cyrraedd pen ei daith.
Mae'r disgrifiadau cyfoethog yn cryfhau hyn i gyd. Rydyn ni'n cael disgrifiadau o flasau, beth sydd i'w wynto, ac yn weledol iawn.
Hon yw'r rhan gyda'r lleiaf o ddeialog a siarad rhwng cymeriadau, am nad oes digon o Saesneg fel iaith gyffredin rhwng y cymeriadau. Eto'i gyd mae'r Indiaid a Rhisiart Owen yn deall ei gilydd i'r dim, ac mae'n dysgu cymaint ganddynt.

Drwy'r nofel mae'r un cwestiwn creiddiol yn cael ei ategu - pwy sydd i ddweud pwy sy'n gyfiawn? Mewn byd ble gallwn ni i gyd 'gyfianwhau' yr hyn a wnawn mae'n rhywbeth oesol, ond sy'n cael ei weld mewn ffyrdd gwahanol drwy feddylfryd amrwyiol Rhisiart.

Ar faes y gad, a hwythau wedi eu cyflyrru drwy ddysgeidiaeth sydd yn dweud na ddylai milwyr feddwl am y gelyn fel cyd-Gristnogion nac oedi cyn codi cleddyf, mae'r ddwy ochr yn credu taw nhw sy'n gyfiawn a'u bod yn gweithredu ewyllys Duw.
Er bod yr Indiaid yn cael eu amharchu, yn cael eu labelu'n anwariaid, yn cael eu trin yn annheg maen nhw'n derbyn eu sefyllfa ac yn profi mai nhw yw'r mwyaf trugarog.
Yng Nghaersalem Newydd mae cwestiynau nad yw Rhisiart yn cael ateb iddynt am gyfnod hir cyn i bethau symud ar gyflymder gwahanol - fel rhyw ddatguddiad sydyn a disymwyth o fewn tudalenau. Mae rhywbeth Wicker Man-aidd am yr hyn sy'n digwydd i Rhisiart a Rebecca a babis. Wna i ddim dweud beth yw ffawd Rhisiart, sydd yn holi'r cwestiynau.
Yn y rhan hon yng Nghaersalem Newydd cawn ni bennod am Ferched Naseby ble mae Rhisiart yn sylweddoli fod y menywod sydd yn teithio gyda'r gelyn yn wragedd, yn gariadol ac yn ferched, ac yn holi'r cwestiwn eto mewn ffordd newydd - pwy yw'r cyfiawn a phwy sy'n penderfynu hynny. Dyma'r newid mwyaf sylweddol.
Bron fod Rhisiart yn fwy o Gristion yng Nghaersalem Newydd, heb ei fod yn darllen unrhyw ysgrythur, nac yn aelod o'r capel.

Yn ôl at waith gof mae Rhisiart yn mynd, yn morthwylio ei gredoau i'r haearn, ond Rhisiart gwahanol iawn sy'n dychwelyd at y gwaith.

Fe wnaeth hi gymeryd lot o'r gyntaf i fi gymeryd at y nofel ond mae'r ail ran a'r rhan olaf yn gwneud iawn am hynny.
Darllenwch hi!

Graddfa: 5 allan o 5 Seren! [5 allan o 5 Seren!]
Yn ôl Sgwennu Adolygiad

Ychwanegu at y Fasged

Categorïau
Basged Siopa
0 eitemau
twitter facebook

Cludo a Dychwelyd | Rhybudd Preifatrwydd | Telerau Defnyddio | Rhestr Lawn Awduron

Hawlfraint © 2018 Palas Print
10 Stryd y Plas · Caernarfon · Gwynedd · LL55 1RR · 01286 674631
Gwefan yn rhedeg osCommerce