Argymhellion

Drift

'A tender, unusual and gorgeously wrought love story that weaves the magic of folklore, the wonder of the sea, and the depths of human cruelty.' RACHEL JOYCETHE ENGLISH LANGUAGE DEBUT FROM TWO-TIME WINNER OF WALES BOOK OF THE YEAR CARYL LEWIS: A STORY OF LOVE, MAGIC AND THE IRRESISTIBLE LURE OF THE SEA.Nefyn has always been an enigma, even to her brother Joseph with whom she lives in a small cottage above a blustery cove.Hamza is a Syrian mapmaker, incarcerated in a military base a few miles up the coast.A violent storm will bring these two lost souls together - but other forces will soon try to tear them apart...Moving between the wild Welsh coast and war-torn Syria, Drift is a love story with a difference, a hypnotic tale of lost identity, the quest for home and the wondrous resilience of the human spirit.

Ysbrydion

Sorry, no synopsis is currently available.

Mori

Nofel gyfoes bwerus i oedolion - nofel gyntaf Ffion Dafis, awdur Syllu ar Walia ac actores adnabyddus.

Ar Daith Olaf

Mae atgofion hunllefus achosion y gorffennol wedi gorfodi Taliesin i ymddeol fel ditectif. Mae e'n cyfrannu i bodlediad am Droseddau Gwir a phan fo linc i lofruddiaeth yn ei gyrraedd ef a Mari, y cyflwynydd, mae'n sylweddoli bod yna debygrwydd rhwng y weithred dywyll a'r hyn maen nhw wedi bod yn ei drafod Ar Ffeil Drosedd. Ond pwy yw'r llofrudd a pham mae'n e'n edrych i'r gorffennol?

Tynnu

Storïau byrion wedi’u lleoli ym Mlaenau Seiont a’r cyffiniau, gan lenor gwreiddiol cyfoes.

Hewl A'i Hwyl, Yr

Cawn yma stori’r Hennessys o safbwynt un o’r triawd, Dave Burns; a dyma, yn gryno, hanes Gwyddelod alltud Caerdydd. Mae hi’n stori sy’n absennol o’n llyfrau hanes, yn olrhain stori triawd a gyfoethogodd y sîn canu gwerin yng Nghymru a thu hwnt. Mae hi’n byrlymu o fwyniant ac o ganu, cymysgedd afieithus o’r hwyl a’r craic.

Dan Gamsyniad

Sorry, no synopsis is currently available.

Hanes Yn Y Tir

Yn y gyfrol hon, mae'r hanesydd Elin Jones yn dangos bod olion gorffennol Cymru o’n cwmpas heddiw. Mae’n mynd â ni ar daith weledol drwy dros 5,000 o flynyddoedd o hanes ac o gwmpas Cymru gyfan. Llyfr hanfodol ar hanes Cymru i bob ysgol, disgybl ac athro

A:Annisgwyl

Disgwyliwch yr annisgwyl yn y gyfrol ddifyr hon o straeon byrion sydd i gyd â thro yn y gynffon!

Rhuddin
Rhuddin


£9.95

Sorry, no synopsis is currently available.

Bachgen, Y Wahadden, Y Llwynog A'r Ceffyl

Yn llawn lluniau a thestun hardd, a grëwyd yn wreiddiol gan Charlie Mackesy ac sydd bellach wedi’i gyfieithu i’r Gymraeg gan Mererid Hopwood, mae’r testun unigryw hwn wedi taro tant â darllenwyr ledled y byd gyda’i wersi bywyd tyner sy’n ein hatgoffa o gyfeillgarwch yng nghanol byd blith-draphlith.

Heb Eu Tebyg

Dyma Harri Parri ar ei orau – yn cyflwyno deg portread o bobol unigryw – pobol sydd wedi torri eu cwys eu hunain mewn bywyd. Mae’r portreadau yn gymysgedd o’r hanesyddol a’r mwy diweddar.


Tudalennau Canlyniadau:  1  2  3  [Nesaf >>]  Dangos 1 i 12 (o 30 teitl)