Argymhellion

Gwinllan a Roddwyd

Sorry, no synopsis is currently available.

100 Cymru - Y Mynyddoedd a Fi

Dyma hanes Dewi Prysor yn cerdded 100 copa uchaf Cymru. Yn ogystal â chyfarwyddiadau a disgrifiadau taith, cyfeirir at hanes lleol, enwau mynyddoedd, rhennir atgofion, dyfynnir caneuon a cherddi a cheir lluniau anhygoel sy’n cynnwys ambell i olygfa annisgwyl a welwyd ar y topiau

O'r Cyrion I'r Canol

Hunangofiant cyn arweinydd Plaid Cymru a’r cyn Ddirprwy Brif Weinidog. Datgelir straeon rhyfeddol ar gyfnod pwysig yn hanes Cymru - o ddyddiau sefydlu’r Cynulliad hyd at lwyddiant yr ail refferendwm ar bwerau deddfu yn 2011. Ceir hanes yr heriau a wynebai Plaid Cymru wrth symud o’r ymylon i brif ffrwd gwleidyddiaeth Cymru.

Cymru Mewn 50 Cerdd

Casgliad o 50 cerdd i 50 o leoedd arbennig yng Nghymru – o Fôn i Fynwy – gyda chyflwyniad i bob cerdd gan olygydd y gyfrol, Alan Llwyd, a lluniau lliw hyfryd gan y ffotograffydd, Iestyn Hughes.

Ysbrydion

Sorry, no synopsis is currently available.

Mori

Nofel gyfoes bwerus i oedolion - nofel gyntaf Ffion Dafis, awdur Syllu ar Walia ac actores adnabyddus.

Ar Daith Olaf

Mae atgofion hunllefus achosion y gorffennol wedi gorfodi Taliesin i ymddeol fel ditectif. Mae e'n cyfrannu i bodlediad am Droseddau Gwir a phan fo linc i lofruddiaeth yn ei gyrraedd ef a Mari, y cyflwynydd, mae'n sylweddoli bod yna debygrwydd rhwng y weithred dywyll a'r hyn maen nhw wedi bod yn ei drafod Ar Ffeil Drosedd. Ond pwy yw'r llofrudd a pham mae'n e'n edrych i'r gorffennol?

Hewl A'i Hwyl, Yr

Cawn yma stori’r Hennessys o safbwynt un o’r triawd, Dave Burns; a dyma, yn gryno, hanes Gwyddelod alltud Caerdydd. Mae hi’n stori sy’n absennol o’n llyfrau hanes, yn olrhain stori triawd a gyfoethogodd y sîn canu gwerin yng Nghymru a thu hwnt. Mae hi’n byrlymu o fwyniant ac o ganu, cymysgedd afieithus o’r hwyl a’r craic.

Hanes Yn Y Tir

Yn y gyfrol hon, mae'r hanesydd Elin Jones yn dangos bod olion gorffennol Cymru o’n cwmpas heddiw. Mae’n mynd â ni ar daith weledol drwy dros 5,000 o flynyddoedd o hanes ac o gwmpas Cymru gyfan. Llyfr hanfodol ar hanes Cymru i bob ysgol, disgybl ac athro

Dan Gamsyniad

Sorry, no synopsis is currently available.

Tynnu

Storïau byrion wedi’u lleoli ym Mlaenau Seiont a’r cyffiniau, gan lenor gwreiddiol cyfoes.

A:Annisgwyl

Disgwyliwch yr annisgwyl yn y gyfrol ddifyr hon o straeon byrion sydd i gyd â thro yn y gynffon!


Tudalennau Canlyniadau:  1  2  3  4  [Nesaf >>]  Dangos 1 i 12 (o 38 teitl)