Argymhellion

Powell

Nofel yw Powell am berthynas taid a'i ŵyr sy'n cyffwrdd ar berthynas Cymru gyda chaethwasiaeth, ac sy'n trafod sut i gydnabod erchyllterau ein hanes mewn ffordd sensitif. Ar ôl archwilio achau'r teulu, mae Taid ac Elis yn mynd i Virginia yn yr Unol Daleithiau i aildroedio llwybrau Edward Powell.

Sblash!

Dyma nofel ar gyfer darllenwyr rhwng 10 ac 13 oed. Mae'n ymdrin â pherthynas rhwng plant ysgol, bwlio, a'r syniad o gorff perffaith. Mae Beca'n cael ei bwlio, ond mae ganddi gyfrinach - mae'n gobeithio cael ei dewis i dîm nofio Cymru.

Dros Y Mor A'r Mynyddoedd

Merched cryf a dewr yw'r prif gymeriadau yn chwedlau'r Celtiaid, ac mae pawb yn rhyfeddu atyn nhw! Dyma gasgliad o bymtheg o straeon o saith gwlad sy'n dangos hynny. Addaswyd y chwedlau i'r Gymraeg gan Angharad Tomos, Haf Llewelyn, Mari George, Aneirin Karadog, Myrddin ap Dafydd, Anni Llŷn a Branwen Williams.

Cyfrinach Betsan Morgan

Stori ddirgel gyda thwist ffantasïol. Nid yw Betsan Morgan yn edrych ymlaen at dreulio wythnos gyda'r ysgol ym Mhlas yr Hydd. Mae ei ffrind gorau gartref yn sâl, a hithau'n gorfod mynd yno i ganol plant dieithr, i aros ar ei phen ei hun. Ond ar ôl cyrraedd y plas, mae Betsan yn darganfod ei bod yn gallu symud yn ôl i'r gorffennol a byw yn oes ei hen-hen-hen-nain.

Rygbi Rhempus

Mae Rygbi Rhempus yn llawn ffeithiau difyr a doniol; yn rhoi cip ar hanes y gêm, a'i rheolau ac (yn bwysicaf oll) yn cyfleu ysbryd ac angerdd y gêm wych hon.


Tudalennau Canlyniadau:  1  Dangos 1 i 5 (o 5 teitl)