Argymhellion Nadolig

Cyfri'r Dyddiau Tan Y Nadolig

Sorry, no synopsis is currently available.

Peppa Ar Antur

Sorry, no synopsis is currently available.

Fy Lliwiau Cyntaf

Mae eich hoff gymeriadau Disney a Pixar yma i ddangos holl liwiau’r enfys – a mwy!

Santa
Santa


£5.99

Ewch ar antur wych drwy’r awyr gyda Santa. Trwy wthio, tynnu a llithro’r tabiau, daw ei fyd hudolus yn fyw. Llyfr bwrdd perffaith ar gyfer dwylo bychain.

ABC Gyda Llygoden Fach

Dewch i ddysgu’r wyddor gyda Llygoden Fach. Ewch ar antur trwy’r wyddor gyda’r lluniau hardd a hyfryd yma, sy’n berffaith ar gyfer dysgu gartref. Mae yna lawer o bethau i’w gweld a siarad amdanyn nhw ar bob tudalen. Pwy sy’n dathlu yn y parti? I ble mae’r fan yn mynd? Mewn dim o dro byddwch chi’n adnabod pob llythyren, o 'a' i 'y'.

Miri'r Mor-Ladron

Ymunwch â’r ffrindiau a dewch ar helfa drysor. Cyfrol fach fywiog, yn llawn symudiadau slic i’w mwynhau! Addasiad Cymraeg gan Anwen Pierce o A Day with the Pirates.

Croeso I'r Syrcas

Ymunwch â’r ffrindiau a dewch i fwynhau’r sioe wych. Cyfrol fach fywiog, yn llawn symudiadau slic i’w mwynhau! Addasiad Cymraeg gan Anwen Pierce o Welcome to the Circus.

123 Gyda Llygoden Fach

Hwyl a sbri wrth gyfrif o 1 i 10 gyda Llygoden Fach. Cyflwynwch rifau i’ch un bach gyda’r lluniau hardd a hyfryd yma gan Leonie Servini, sy’n berffaith ar gyfer dysgu gartref. Mae yna lawer o bethau i’w gweld a siarad amdanyn nhw ar bob tudalen. Beth mae Llygoden Fach yn ei wneud? Sawl seren sydd yn yr awyr? Mewn dim o dro, byddwch chi’n cyfrif gyda’ch gilydd o 1 i 10.

A Am Anghenfil

A am Anghenfil. B am Bwci-bo. Pwy arall fydd yn dod draw am de parti ’sgwn i? Cerdd hollol hurt a doniol gan yr artist Huw Aaron yn cymeriadu'n lliwgar holl lythrennau'r wyddor.

Nadolig Cadi a Jac

Llyfr bwrdd stori o'r gyfres Cae Berllan. Bydd plant wrth eu boddau'n sbecian trwy’r tyllau yn y llyfr hudolus hwn wrth iddynt helpu Cadi a Jac i chwilio am Siôn Corn.

Anifeiliad Y Fferm

Tyrd i gwrdd ag anifeiliaid y fferm yn y llyfr hwyliog hwn a’i ddrych hud. Cei chwarae gyda gwartheg, moch, ceffylau a geifr, ond pwy yw’r mwyaf swnllyd ohonynt i gyd?

Anifeiliaid Bychain

Tyrd i gwrdd ag anifeiliaid bychain yn y llyfr hwyliog hwn a’i ddrych hud. Cei chwarae gyda chwningod, wyn, cŵn bach a chywion, ond pwy yw’r anwylaf ohonynt i gyd?


Tudalennau Canlyniadau:  1  2  [Nesaf >>]  Dangos 1 i 12 (o 13 teitl)