Argymhellion

Cadi A'r Môr Ladron

Dyma stori liwgar arall am Cadi, a'i brawd bach, Mabon. Y tro hwn mae'r ddau'n cael eu cipio ar long oddi ar draeth yn Sir Benfro, ac yn dysgu gwers bwysig iawn: ni ddylid barnu pobl yn ôl eu golwg. Ond sut maen nhw'n llwyddo i ddianc rhag yr octopws anferth? Llyfr bendigedig, clawr caled.

Hwyl Smot Yn Yr Eira

Mae Smot yn chwarae yn yr eira - defnyddiwch y pyped i ymuno yn yr hwyl!

Poenisawrws

Dyma'r llyfr perffaith i helpu pob Poenisawrws bychan i ddod dros eu hofnau ac i fod yn hapus yn y foment.

Orig
Orig


£5.99

Hanes bywyd y reslwr poblogaidd anghymharol - Orig Williams neu 'El Bandito'. O'i ddechreuadau fel chwaraewr pêl-droed talentog, i'w anturiaethau rhyngwladol ac ar y sgrîn, roedd Orig Williams yn arwr gyda chalon fawr.

Mi Wnes I Weld Mamoth!

Stori ddoniol am gofleidio'r annisgwyl! Croeso i'r Antarctig, ble mae criw dewr ar antur yn astudio pengwiniaid... Ond mae un anturiaethwr ifanc wedi darganfod rhywbeth gwahanol. Rhywbeth hollol wyllt, rhyfeddol o cŵl a sydd, a dweud y gwir, wedi marw. A fydd unrhyw un yn ei gredu?! Fyddet TI? Addasiad Cymraeg gan Casia Wiliam o destun Alex Willmore.

Mira A'r Dant

Nofel gyntaf yr awdures a'r arlunydd, Luned Aaron, wedi'i hanelu at blant oed cynradd (7-9 oed). Mae'r nofel yn dilyn hanes Mira - chwaer fawr gydwybodol a pheniog - wrth iddi ddechrau tymor newydd yn yr ysgol. Sut fydd Mira yn ymdopi ym Mlwyddyn Tri, heb gwmni Non, ei ffrind gorau? A phryd, o pryd, fydd ei dant gyntaf yn dod allan?!


Tudalennau Canlyniadau:  1  Dangos 1 i 6 (o 6 teitl)