Argymhellion

Sara Mai a Lleidr Y Neidr

Mae Sara Mai yn ei hôl! Mae pob math o anifeiliaid diddorol yn sw Sara Mai, gan gynnwys neidr brin iawn. Ond pwy fyddai eisiau dwyn neidr? Stori ar gyfer darllenwyr 7-11 oed gan gyn-Fardd Plant Cymru, Casia Wiliam, sy'n cynnwys 6 llun arbennig gan Gwen Millward.

The Welsh Way

This book argues for a new Welsh Way, one that is truly radical and transformational. A call for a political engagement that will create real opportunity for change.

Easy Meat

Mae Easy Meat yn gipolwg ar ddyn ifanc a gwlad ar drothwy pe nderfyniad aruthrol. Cymoedd De Cymru, 23 o Fehefin 2016. Mae'n dd iwrnod hir arall yn torri carcas cig eidion yn y lladd-dy i gyn-se ren deledu realiti a chystadleuydd Iron Man, Caleb Jenkins. Yr oed d ei fyd ymryddhau pan aeth busnes carped ei dad i'r wal y llynedd . Beth fydd Caleb yn ei wneud?

Humankind

THE INTERNATIONAL BESTSELLERA Guardian, Daily Telegraph, New Statesman and Daily Express Book of the Year'Hugely, highly and happily recommended' Stephen Fry'You should read Humankind. You'll learn a lot (I did) and you'll have good reason to feel better about the human race' Tim Harford'Made me see humanity from a fresh perspective' Yuval Noah HarariIt's a belief that unites the left and right, psychologists and philosophers, writers and historians. It drives the headlines that surround us and the laws that touch our lives.

Paint Your Town Red

Mynd

Cyfrol gyntaf o farddoniaeth gan Marged Tudur.

Ymbapuroli

Cyfrol o ysgrifau cywrain gan un o'r awduron mwyaf cynnil sy'n ysgrifennu yn y Gymraeg heddiw, sy'n cwmpasu pynciau amrywiol megis seineg, cacennau, clirio a Karl Marx, gan ein cludo ar wibdaith o amgylch Cymru a thu hwnt.

Quilt, The

Mae'r teulu bach yn gadael Cymru ac yn mynd i chwilio am fywyd gwell yn America bell. Dyma'r gyfrol gyntaf i Valériane sgwennu'r stori a chreu'r lluniau. Wedi'i gyhoeddi yn Gymraeg hefyd (ISBN: 9781784617974)

#futuregen: Lessons from a Small Country

Dyma'r hanes y tu cefn i Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol 2015, a'i ddichonolrwydd fel model i wneuthurwyr polisi ledled y byd.

Flying Bedroom

Casgliad o chwe antur ffantasi am ferch o'r enw Elinor sy'n hedfan yn ei hystafell wely i fydoedd hud a lledrith - i ynysoedd trofannol a hyd yn oed i'r lleuad - pan fydd hi'n cysgu.

Pridd

Nofel fer drawiadol sy'n bortread byw, ac effeithol o gynnil, o gymeriad unigryw ac o'r newid yng nghefn gwlad Llŷn. Campwaith.


Tudalennau Canlyniadau: [<< Blaenorol]   1  2  Dangos 13 i 23 (o 23 teitl)