Argymhellion

Hen Chwedlau Newydd

Sorry, no synopsis is currently available.

Rhwng Pla a Phla

Dyddiadur, mewn celf a cherddi Cymraeg a Saesneg, o'r cyfnod diweddar yn ein hanes. Dyma gipolwg Siôn Aled ac Iwan Bala ar gwrs eu byd yng nghysgod dau bla: COVID-19 a Brexit.

Mynydd I'w Ddringo

Dyma ni, trip yr Adran Iau. Mae bag ar bob cefn, cap neu ddau, mynydd o’n blaenau a’r gair mawr ydi MWYNHAU! Ie, taith gerdded Dosbarth Dau, ond ydyn nhw’n mwynhau? Cyfrol o ddarluniau gan Huw Aaron yn seiliedig ar gerdd ddigri gan Myrddin ap Dafydd.

Gwynt Braf

Nofel atgofus sy'n cynnig portread cynnes o'r berthynas unigryw rhwng mam a mab.

Datod
Datod


£8.99

Cyfrol bwysig yn trafod dementia gan bobl sydd yn cael eu heffeithio'n uniongyrchol gan y salwch – rhieni, wyrion, plant, priod, gweithwyr gofal, nyrsys, doctoriaid ac arbenigwyr yn y maes.

Bedydd Tân

Nofel hynod o bwerus sy'n gwneud i'r darllenydd edrych gyda golwg newydd ar ei gymuned/chymuned. Mae'r newyddiadurwr John Gough yn siŵr fod y person anghywir wedi cael ei arestio yn dilyn llofruddiaeth ar Ynys Môn yn 1979. Gyda'i fywyd personol yn mynd o ddrwg i waeth, a fydd ganddo'r penderfyniad, a'r dewrder, i fynd ar ôl y gwir?

Anifeiliad Y Fferm

Tyrd i gwrdd ag anifeiliaid y fferm yn y llyfr hwyliog hwn a’i ddrych hud. Cei chwarae gyda gwartheg, moch, ceffylau a geifr, ond pwy yw’r mwyaf swnllyd ohonynt i gyd?

Anifeiliaid Bychain

Tyrd i gwrdd ag anifeiliaid bychain yn y llyfr hwyliog hwn a’i ddrych hud. Cei chwarae gyda chwningod, wyn, cŵn bach a chywion, ond pwy yw’r anwylaf ohonynt i gyd?

The Mountains Sing

Dydd Olaf

Argraffiad newydd o'r gyfrol eiconig hon sy'n cael ei hystyried fel y ffuglen wyddonol orau erioed a gyhoeddwyd yn yr iaith Gymraeg. Mae'n cynnwys cyflwyniad gan arbenigwr yn y maes gwyddonias, Miriam Elin Jones.

Yr Eneth Ga'dd Ei Gwrthod

Nofel afaelgar llawn cyfrinachau a dirgelwch. Gŵyr Mererid nad yw hi’n boblogaidd. Hoffai fod, ond mae hi bob amser yn dweud y peth anghywir, neu’n dweud gormod. Un o’i ffaeleddau yw ei hanallu i gau ei cheg, ac mae hynny’n mynd ar nerfau pobol. Ar ddiwedd noson feddw, mae’n darganfod ei hun yng nghanol dirgelwch ac mae pethau'n mynd o ddrwg i waeth.


Tudalennau Canlyniadau: [<< Blaenorol]   1  2  3  4  5 ...  [Nesaf >>]  Dangos 49 i 60 (o 88 teitl)