Argymhellion

Easy Meat

Mae Easy Meat yn gipolwg ar ddyn ifanc a gwlad ar drothwy pe nderfyniad aruthrol. Cymoedd De Cymru, 23 o Fehefin 2016. Mae'n dd iwrnod hir arall yn torri carcas cig eidion yn y lladd-dy i gyn-se ren deledu realiti a chystadleuydd Iron Man, Caleb Jenkins. Yr oed d ei fyd ymryddhau pan aeth busnes carped ei dad i'r wal y llynedd . Beth fydd Caleb yn ei wneud?

Ryc
Ryc


£9.95

Nofel afaelgar gan awdur hynod o dalentog. Mae noson o hwyl diniwed yr olwg mewn clwb rygbi yn troi'n hunllef. Pwy sy'n gyfrifol am y digwyddiad sy'n chwalu bywydau? A fydd y gwir yn cael ei ddatgelu, neu a fydd yn aros yn gudd o dan bentwr o gelwyddau?

Paint Your Town Red

Chwedl Y Calaffate

Os ei di i’r Wladfa, rwyt ti’n siŵr o gael cynnig jam ffrwyth y Calaffate, ac rwyt ti’n sicr o weld y blodau aur tlws yn tyfu dros y paith. Yn ôl y sôn, caiff pawb sy’n blasu’r ffrwyth eu swyno i ddod yn ôl i Batagonia – wyt ti eisiau clywed pam?

10 stori o hanes Cymru (y dylai pawb eu gwybod)

Nod y llyfr hynod weledol a ffeithiol hwn yw annog plant i ddarganfod a dysgu mwy am ddeg stori o hanes Cymru. Cynhwysir hanesion am Gwenllian Ferch Gruffudd; Owain Glynd Barti Ddu; Dic Penderyn a Therfysgoedd Merthyr; Alfred Russel Wallace; Streic y Penrhyn; Terfysgoedd Hil yr 20fed ganrif; Eileen Beasley; Trychineb Aberfan a Datganoli. Darluniwyd gan Telor Gwyn.

Englishness

Until the Brexit referendum, there was widespread doubt as to whether English nationalism existed at all, at least beyond a small fringe. Since then, it has come to be regarded an obvious explanation for the vote to Leave the European Union. Subsequent opinion polls have raised doubts about the extent of continuing English commitment to the Union of the United Kingdom itself. Yet even as Englishness is apparently reshaping Britain's place in world

and perhaps, ultimately, the state itself, it remains poorly understood.In this book Ailsa Henderson and Richard Wyn Jones draw on data from the Future of England Survey, a specially commissioned public attitudes survey programme exploring the political implications of English identity, to make new and original arguments about the nature of English nationalism.They demonstrate that English nationalism is emphatically not a rejection of Britain and Britishness. Rather, English nationalism combines a sense of grievance about England's place within the United Kingdom with a fierce commitment to a particular vision of Britain's past, present, and future. Understanding its Janus-faced nature - both England and Britain - is key not only to understanding English nationalism, but also to understanding the ways in which it is transforming British

politics.

The Language Lover's Puzzle Book

From the bestselling author of Alex's Adventures in Numberland and Can You Solve My Problems? comes a fascinating, hugely entertaining collection of puzzles for crossword addicts and language-lovers of all stripes.'Alex Bellos is a wizard.' - Tim Harford, author of The Undercover EconomistThe Language Lover's Puzzle Book is a book of more than 100 surprising and entertaining puzzles that celebrate the amazing diversity of the world of words and language.Featuring a huge variety of ancient, modern and even invented languages, this collection of problems will introduce you to unusual alphabets and scripts, curious vocabularies and phonologies, and global variations in simple behaviours like counting, telling the time, and naming children.Whether you are a crossword solver, a code-breaker or a Scrabble addict, these puzzles are guaranteed to twist your tongue and sharpen your mind.

Twll Bach yn y Niwl

Mae Lowri wedi cael llond bol o’i phentref, o’i diffyg swydd, o hogiau, o’i ffrindiau weithiau, ac o’r dafarn leol. Yn ogystal â phroblemau teuluol, mae bywyd Lowri yn ddiflas. Ond oes llygedyn o obaith drwy'r niwl? Nofel gignoeth am gyfeillgarwch a thyfu i fyny; am fod yn oedolion sy’n dal i fihafio fel plant. Mae'n cynnwys iaith gref a golygfeydd ar gyfer oedolion yn unig.

Llechi

Mae Gwenno wedi cael ei lladd. Gwenno berffaith, glyfar, brydferth - hi oedd yn boblogaidd efo'r swots a'r bobol cŵl. Darganfuwyd ei chorff yn y chwarel, a bellach mae'r cops dros bob man ym Methesda, a phawb yn ceisio dod o hyd iddi. Ond does ganddyn nhw fawr o obaith, dim â hwythau'n gwybod y nesaf peth i ddim am sut ferch oedd hi go iawn.

Castell Siwgr

Dwy ferch ar ddau gyfandir. Un lord ag awch am elw Stori ddirdynnol am gaethferch, am forwyn, am long a chastell ac am ddioddefaint y tu hwnt i ddychymyg.


Tudalennau Canlyniadau: [<< Blaenorol]  ... 6  7  8  9  [Nesaf >>]  Dangos 61 i 72 (o 98 teitl)