£8.95

Pantglas
[9781847713186]

Pantglas
Mae trigolion pentre dychmygol Pantglas yn wynebu newid byd wrth i'r gwaith mawr ar yr argae ddigwydd o'u cwmpas. Symud fydd eu hynt, ond cyn hynny bydd llawer o ddŵr wedi mynd dan bont eu bywydau. Nofel egnïol sy'n defnyddio peth o hanes Llanwddyn a Llyn Efyrnwy yn fan cychwyn i ddychymyg byrlymus Mihangel Morgan.
Adolygiadau

Mae cwsmeriad sydd wedi prynu'r teitl yma hefyd wedi prynu'r teitlau isod
Dan gadarn goncrit
Dan gadarn goncrit