Skip to content

Palas Print is an independent bookshop located within Caernarfon's town walls selling English and Welsh language books from Wales and the World.

10 - 05 - 19
Dathlu Cyhoeddi
Dignity, Alys Conran
Book Launch

10 - 05 - 19
6:30
Dathlu Cyhoeddi
Dignity
Alys Conran

Palas Print
Caernarfon

Oriau agor Pasg Easter Opening Times

Dydd Gwener / Friday 19 - 04 - 19
11:00 - 4:00
Dydd Sadwrn / Saturday 20 - 04 - 19
9:00 - 5:30
Sul / Sunday 21 - 04 - 19
ar gau / closed
Dydd LLun 22 - 04 - 19
ar gau / closed

Argymell

Throw Me to the Wolves
Patrick McGuinness

Llawer iawn mwy na nofel ditectif, yn amlygu rhagfarn at bobl nad ydynt o fewn y norm. Golwg gignoeth ar driniaeth plant mewn ysgol breifat a grym y bonedd sy'n rheoli. Nofel gyfoes i'n sefyllfa bresennol, ac wedi ei sgwenu gan feistr geiriau  - Sel

Much more than a detective novel, exposing prejudice against people who do not fit into the norm. An expose of the treatment of boys in private schools and the power of the controlling elite. A topical novel for today, written by a true wordsmith. Sel

Sgythia
Gwynn ap Gwilym

Nofel hanesyddol sy'n aml yn darllen fel llyfr ffeithiol. Wedi'i osod ym Mallwyd yr ail ganrif ar bymtheg mae'n olrhain hanes Dr John Dafis, Rheithor Mallwyd, gan roi cipolwg i ni ar sut y byddai Rheithor, a'r gymuned o'i gwmpas, yn byw yn y cyfnod, ac ymwneud Dafis â chyhoeddi'r Beibl yn Gymraeg.

An historical novel which follows the life and times of John Dafis, rector at Mallwyd at the beginning of the seventeenth century, and a leading grammarian, lexicographer, translator and editor. The author skilfully combines fact and fiction, bringing the area and its characters alive.

Opening Hours

Llun/Monday 9:30 - 6:00
Mawrth/Tuesday 9:30-6:00

Mercher/Wednesday 9:30-6:30
Iau/Thursday 9:30-6:00\
Gwener/Friday 9:30-6:30
Sadwrn/Saturday 9:00-5:30
Sul/Sunday ar gau/closed