Skip to content

Wales Book of the Year 2024

Rhestr Fer Saesneg / English Language Shortlist

Barddoniaeth / Poetry
Short List

I Think we're Alone Now
Abigail Parry

Buy

In Orbit
Glyn Edwards

Buy

Cowboy
Kandace Siobhan Walker

Buy

Ffeithiol Greadigol / Creative Non Fiction
Short List

Sarn Helen
Tom Bullough

Buy

Birdsplaining
Jasmine Danahaye

Buy

Spring Rain
Marc Hamer

Buy

Ffuglen / Fiction Rhys Davies Trust
Short List

Neon Roses
Rachel Dawson

Buy

Unbroken Beauty of Rosalind Bone
Alex McCarthy

Buy

Stray dogs
Richard John Parfitt

Buy

Plant a Phobl Ifanc
Rhestr Fer / Short List

Brilliant Black British History

Buy

Skrimsli
Nicola Davies

Buy

Where the River Takes Us
Lesley Parr

Buy

Barddoniaeth / Poetry
Rhestr Fer / Shortlist

Mae Bywyd Yma
Guto Dafydd

Buy

Y Traeth o Dan y Stryd
Hywel Griffiths

Buy

Mymryn Rhyddid
Gruffydd Owen

Buy

Ffuglen / Fiction
Rhestr Fer / Short List

Sut i Ddofi Corryn
Mari George

Buy

Anfadwaith
Llyr Titus

Buy

Raffl
Aled Jones Williams

Buy

Ffeithiol Greadigol / Creative Non Fiction
Rhestr Fer / Short List

Cranogwen
Jane Aaron

Yn y gyfrol hon, dilynir trywydd Cranogwen, sef Sarah Jane Rees (1839–1916) o Langrannog, fel bardd, darlithydd, golygydd, pregethwraig, dirwestwraig – ac ysbrydolwraig to newydd o awduresau a merched cyhoeddus.

Buy

Y Delyn Aur
Malachy Owain Edwards

Cofiant unigryw yn y Gymraeg gan awdur ifanc sy'n ein tywys ar daith ddadlennol a phersonol. Mae Malachy Edwards yn wynebu ei hunaniaeth hil-gymysg, aml-ddiwylliedig a chrefyddol wrth olrhain hanes ei deulu yn Iwerddon a Barbados. Yn gefndir i'r gyfrol mae ein hanes diweddar ni, yn cynnwys Brecsit a Chofid-19. Mae'n ysgrifennu'n onest am brofiadau mawr ei fywyd megis geni ei blant.

Buy

Trothwy
Iwan Rhys

Dyma gyfrol ffeithiol greadigol sy’n myfyrio ar brofiadau'r awdur wrth iddo ddod o hyd i'w le ar yr aelwyd fel llystad; fel ymwelydd rheolaidd â Berlin; ac fel dyn dŵad yn nhafarn y Twthill Vaults yng Nghaernarfon.

Buy

Plant a Phobl Ifanc / Children and Young Adults
Rhestr Fer / Short List

Nendyrau
Seran Dolma

Buy

Astronot yn yr Atig
Megan Angharad Hunter

Buy

Jac a'r angel
Daf James

Buy