Skip to content

Wales Book of the Year

Rhest Fer / Short list

Winner English language

Come Down
fiona Sampson

Questions of humanity, of point of view, are at the heart of Fiona Sampson's new collection, Come Down. Throughout, Sampson's poems shimmer between the human perspective and what is beyond - some larger, longer-term consciousness. Language runs and dances over the stuff of the human body and the material of landscape, with human experience always kept in sight.

Prynu

Salt
Catrin Kean

Cardiff in 1878 is grimy, crowded and grey, and Ellen dreams of escaping her dreary life as a domestic for the sea. But when she falls in love with Samuel she is able to fulfil her destiny by running away with him. Life at sea is brutal and dangerous, and when circumstances bring her home the hardships of working class life and racism begin to poison their lives.

Prynu

Short List

Poetry

Tiger Girl

Poems exploring the author's grandmother's Indian heritage and the fauna and flora of subcontinental jungles. We encounter tales of wild tigers and the endangered predators of Central India. In exuberant, tender ecopoems, the saving grace of love in a bleak childhood is celebrated through spellbinding visions of nature, alongside haunting images of poaching and species extinction.

Prynu

Come Down
fiona Sampson

Questions of humanity, of point of view, are at the heart of Fiona Sampson's new collection, Come Down. Throughout, Sampson's poems shimmer between the human perspective and what is beyond - some larger, longer-term consciousness. Language runs and dances over the stuff of the human body and the material of landscape, with human experience always kept in sight.

Prynu

Twll Bach yn y Niwl
Llio Elain Madocks

Mae Lowri wedi cael llond bol o’i phentref, o’i diffyg swydd, o hogiau, o’i ffrindiau weithiau, ac o’r dafarn leol. Yn ogystal â phroblemau teuluol, mae bywyd Lowri yn ddiflas. Ond oes llygedyn o obaith drwy'r niwl? Nofel gignoeth am gyfeillgarwch a thyfu i fyny; am fod yn oedolion sy’n dal i fihafio fel plant. Mae'n cynnwys iaith gref a golygfeydd ar gyfer oedolion yn unig..

Prynu

The Rhys Davies Trust Fiction Award

The Memory
Judith Barrow

Today has been a long time coming. Irene sits at her mother's side waiting for the moment at which she will know she is doing the right thing by Rose: her treasured little sister, born a chromosome short, who died, aged eight, 30 years ago. Over the course of 24 hours their story of shame, secrecy and love is revealed…

Prynu

Salt
Catrin Kean

Cardiff in 1878 is grimy, crowded and grey, and Ellen dreams of escaping her dreary life as a domestic for the sea. But when she falls in love with Samuel she is able to fulfil her destiny by running away with him. Life at sea is brutal and dangerous, and when circumstances bring her home the hardships of working class life and racism begin to poison their lives.

Prynu

Wild Spinning Girls
Carol Lovekin

When Ida loses both job and parents in just a few weeks she sets off to Wales to the house her father has left her. But Heather, whose home it was, keeps the house as a shrine to her late mother. The two girls battle with suspicion and fear before discovering that their broken hearts will only mend once they cast off the house and its history.

Prynu

Creative Non Fiction

The Amazingly Astonishing Story
Lucy Gannon

Deeply funny and deeply sad, this memoir is a frank look into a child’s tumultuous mind, a classic story of a working-class girl growing up in the sixties. Her Catholic upbringing, a father torn between daughter and new wife, her irreverent imagination and determination to enjoy life, mean this really is an amazing story (including meeting the Beatles).

Prynu

Slatehead
Peter Goulding

Join Peter as he ascends Orangutan Overhang, Supermassive Black Hole and Mental Lentils in the disused Dinorwig slate quarries of Snowdonia. Part creative nonfiction, part memoir and sports documentary, Slatehead is set in Thatcher's Britain and the present day.

Prynu

Lade Charlotte Guest
Victoria Owens

When impoverished aristocrat Lady Charlotte Bertie married wealthy Welsh ironmaster John Guest of Dowlais in 1833, her relatives looked on with dismay. Yet despite their vast difference of background and age, over their nineteen-year long marriage, husband and wife enjoyed great happiness and much adventure.

Prynu

Children and Young People

The Infinite
Patience Agbabi

Leaplings, children born on the 29th of February, are very rare. Rarer still are Leaplings with The Gift - the ability to leap through time. Elle Bibi-Imbele Ifie has The Gift, but she's never used it. Until now.

On her twelfth birthday, Elle and her best friend Big Ben travel to the Time Squad Centre in 2048.

Prynu

Blood Moon
Lucy Cuthew

It's only blood, they agree. No shame. Then a graphic meme goes viral, turning their fun, intimate afternoon into something mortifying and damaging.

Prynu

Wilde
Eloise Williams

Wilde is desperate to fit in at her new school. But in a fierce heatwave, in rehearsals for a school play telling the local legend of a witch called Winter, 'The Witch' starts leaving pupils frightening curse letters. Can Wilde find out who's doing it before everyone blames her? Or will she always be the outsider?

Prynu

Welsh Language

Ffeithiol Greadigol

Ymbapuroli
Angharad Price

Cyfrol o ysgrifau cywrain gan un o'r awduron mwyaf cynnil sy'n ysgrifennu yn y Gymraeg heddiw, sy'n cwmpasu pynciau amrywiol megis seineg, cacennau, clirio a Karl Marx, gan ein cludo ar wibdaith o amgylch Cymru a thu hwnt.

Prynu

Darllen y Dychymyg
Siwan M Rosser

Mae’r gyfol hon yn cynnig yr astudiaeth gyflawn gyntaf o lenyddiaeth plant yn y Gymraeg a’i harwyddocâd cymdeithasol a diwylliannol.

Prynu

O.M.
Hazel Walford Davies

Gwleidydd, ysgolhaig, llenor, a chylchgronnwr o Lanuwchllyn, Gwynedd oedd Owen Morgan Edwards sydd yn adnabyddus am gyhoeddi cylchgronau i oedolion a phlant yn ogystal ag ysgrifennu llyfrau ac ysgrifau ar hanes, gwleidyddiaeth, a theithio. Dyma ydy'r cofiant cyflawn cyntaf erioed am fywyd OM Edwards. 88 o luniau du a gwyn.

Prynu

Barddoniaeth

Dal i Fod
Elin ap Hywel

Dyma gyfrol bwysig gan fardd rhyngwladol - y casgliad cyflawn cyntaf o holl gerddi Elin ap Hywel yn yr iaith Gymraeg. Mae ganddi lais unigryw fel bardd a themâu amlwg ei gwaith yw hanes, chwedlau, lle'r ferch yn y byd sydd ohoni a phrofiadau personol. Mae ei harddull yn delynegol ond hefyd yn bryfoclyd ac eironig ar brydiau.

Prynu

Rhwng Dwy Lein Dren
Llyr Gwyn Lewis

Yn y man cyfarfod rhwng dwy linell drên, daw dau fywyd ynghyd yn yr ail gasgliad hwn o gerddi gan Llŷr Gwyn Lewis. Wedi’u cyhoeddi yn ystod cyfnod y clo, mae’r cerddi tawel rymus hyn yn myfyrio ar y cyflwr dynol wrth i’r awdur archwilio’r berthynas rhwng dyn ifanc a’i bartner wrth iddi esblygu a dyfnhau, ac wrth iddynt brofi genedigaeth eu mab a’r newidiadau dramatig a ddaw yn sgil hynny.

Wrth blethu cyfres o drosiadau estynedig ynghyd, mae’r bardd yn myfyrio ar feicrocosm y teulu ac ar ei etifeddiaeth deuluol a diwylliannol ef ei hun – yn ogystal â’r hyn a draddodir i’w fab. Mae crefft ei gyndeidiau yn y chwareli wrth drin y llechen â llaw ac offer syml bellach wedi’i disodli gan fyd yr allweddell a’r cyfrifiadur wrth drin geiriau.

Prynu

Mynd
Marged Tudur

Cyfrol i Dafydd Tudur, brawd Marged, yw Mynd. Mae yma golled a galar, ond cariad, yn fwy na dim byd arall, sy’n llinyn arian drwy’r cerddi hyn.

Prynu

Plant a Phobl Ifanc

Ble Mae Boc?
Ar goll yn y Chwedlau
Huw Aaron

10 o luniau tudalen ddwbl. Bydd pob taenlen yn dangos golygfa lawn dop, gyda'r nod o ddod o hyd i Boc, y ddraig fach goch, sy'n cuddio ym mhob llun. Mae cyfle i chwilio am bethau eraill yn y lluniau hefyd, yn ogystal â thrafod a holi cwestiynau rhwng plant â'i gilydd, neu rhwng rhiant a phlentyn. Cyfrol debyg i'r llyfrau Where's Wally? ond gyda gogwydd Cymreig i bob llun.

Prynu

#Helynt
Rebecca Roberts

Mae Rachel Ross yn treulio llawer o'i hamser y tu allan i'r ysgol yn gofalu am ei mam, sy'n dioddef o iselder, a'i chwaer fach; ond uchafbwynt ei hwythnos yw sesiynau'r grŵp drama mae hi'n aelod ohono. Mae hi'n teimlo'n saff yno … yn wahanol i'r ysgol lle mae hi'n cael ei bwlio o ganlyniad i'w hanabledd.

Prynu

Y Castell Siwgr
Angharad Tomos

Dwy ferch ar ddau gyfandir. Un lord ag awch am elw Stori ddirdynnol am gaethferch, am forwyn, am long a chastell ac am ddioddefaint y tu hwnt i ddychymyg.

Prynu

On July the first Literary Wales announced the shortlist for Wales Book of the Year 2020. It is a good list. If your looking for inspiation

Poetry Award

Footnotes to Water
Zoe Skoulding

In "Footnotes to Water", poet Zoë Skoulding follows two forgotten rivers, the Adda in Bangor and the Bièvre in Paris, and tracks the literary hoofprints of sheep through Welsh mountains. In these journeys she reveals urban and rural locales as sites of lively interconnection, exploring the ways in which place shapes and is shaped by language.

ZOË SKOULDING is primarily a poet, although her work encompasses sound-based vocal performance, collaboration, translation, literary criticism, editing, and teaching creative writing. She is a Reader in the School of Languages, Literatures and Linguistics at Bangor University. She is the author of a number of poetry collections, including The Museum of Disappearing Sounds (Seren) which was shortlisted for the Ted Hughes Award, and Remains of a Future City (Seren), which was long-listed for Wales Book of the Year.

Rhys Davies Trust Fiction Award

Broken Ghost
Niall Griffiths

The people who live here in these mountains already have their own demons - drink, drugs, domestic violence, psychoses - but each character has a different experience of this strange apparition, a different reaction, and for some it will change everything.

Creative Non-Fiction Award

On the Red Hill
Mike Parker

'A moving story of love, tradition and landscape.' Evening Standard, 'Books of the Year' 'A moving, multilayered memoir… extraordinary, ambitious…

Children & Young People Award

Dwylo Coch a Menyg Gwynion
Alan Llwyd

Llyfr hanes am 14 o lofruddiaethau go iawn o Gymru. Mae'r awdur yn pwyso a mesur pob achos yn fanwl ac yn trïo dod o hyd i'r straeon gwir y tu ôl i'r achosion hyn.