Skip to content

Events

27 - 09 - 19
Geiriau Gwaharddiedig
Banned Books

27 - 09 - 19
Nos Wener
6.30
Palas Print

Y Noson o ddarlleniadau o
Dwrci, Syria, Kenya
a Chamerwn gydag

An evening of readings from
Turkey, Syria, Kenya
and Cameroon

Ifor ap Glyn
Angharad Price
Rhys Iorwerth

i nodi wythnos llyfrau a waharddwyd

to note banned books week

27 - 09 - 19
Sesiwn Adweitheg byr am DDIM
Reflexology FREE Taster

27 - 09 - 19
Dydd Gwener Wener / Friday
12.00 - 2:00
Palas Print
Sesiynau Adweitheg byr am Ddim
Reflexology FREE short Taster
I ddathlu
Wythnos Adweitheg y Byd
to celebrate
World Reflexology Week

08 - 10 - 19
Clwb Darllen Difyr

08 - 10 - 19
Pnawn dydd Mawrth / Tuesday
4.30 - 5.15
Palas Print
Clwb darllen Difyr  blwyddyn 5 a 6
monthly Welsh language bookclub for yr 5/6 children

ac yna/then 22/10, 19/11, 21/01, 25/02

09 - 10 - 19
Clwb Darllen Blwyddyn 7

09 - 10 - 19
Pnawn dydd Mercher / Wednesday
4.00 - 4.45
Palas Print
Clwb Darllen blwyddyn 7
Welsh language bookclub for yr 7 children

ac yna/then
23/10, 20/11, 22/01, 26/02

03 - 10 - 19
Caredigrwydd a Marmalêd

Kindness and Marmalade

03 - 10 - 19
7.30
Pontio
Caredigrwydd a Marmalêd
Kindness and Marmalade Jan Morris
Twm Morys 
Gwyneth Glyn
Yr Athro Angharad Price