Skip to content

Events

06 - 11 - 19
Dathlu Cyhoeddi
O'r Pridd i'r Plât
Ceri Lloyd
Book Launch

06 - 11 - 19
Nos Fercher / Wednesday
7.00
Pant Du, Penygroes
Sesiwn holi ac ateb efo Elin Fflur,
yr awdures Ceri Lloyd,
a'r ffotograffydd Rhiannon Holland
Book Launch

09 - 11 - 19
O'r Pridd i'r Plât
Ceri Lloyd

09 - 11 - 19
Dydd Sadwrn / Saturday
2.00
Palas Print
Panad a chace a sgwrs anffurfiol gyda
Ceri Lloyd
Book Launch

09 - 11 - 19
Dathlu Cyhoeddi
Energy the Great Driver
Gareth Wyn Jones

09 - 11 - 19
Dydd Sadwrn / Saturday
4.30
Palas Print
Sgwrs rhwng R. Gareth Wyn Jones a Duncan Brown i ddathlu cyhoeddi
Energy the great Driver
Gareth Wyn Jones
Celebrating the publication of his new book
R. Gareth Wyn Jones
in conversation with
Duncan Brown

19 - 11 - 19
Clwb Darllen Difyr
Blwyddyn 5 a 6

19 - 11 - 19
Pnawn dydd Mawrth / Tuesday
4.00 - 4.45
Palas Print
Clwb darllen Difyr blwyddyn 5 a 6
monthly Welsh language bookclub

for yr 5/6 children
ac yna/then 21/01, 25/02

20 - 11 - 19
Clwb Darllen

Blwyddyn 7

20 - 11 - 19
Pnawn dydd Mercher / Wednesday
4.00 - 4.45
Palas Print
Clwb Darllen blwyddyn 7
Welsh language bookclub for yr 7 children

ac yna/then
22/01, 26/02