Skip to content

New/Recommend

New Children & Young People We Recommend

Newydd / New

After the End
Clare Mackintosh

A stunning new novel from Clare Mackintosh, the number one bestselling author of I Let You Go, I See You and Let Me Lie

Buy

Gemau
Mared Lewis

Mae 'Gemau' yn trafod pwnc sydd yn agos at galon yr awdur, sef dementia. Roedd aelod o'r teulu yn dioddef o'r cyflwr felly mae'n medru sgwennu o brofiad ac yn deall yr hyn mae'r cymeriadau yn y nofel yn mynd trwyddyn nhw, sef Rose, Cleif ei gŵr, a'i merch Nina.

Buy

The Natural Health Service
Isabel Hardman

The bestselling author and award-winning journalist investigates how nature and exercise can boost mental wellbeing.

Buy

Dal i Fod
Elin ap Hywel

Dyma gyfrol bwysig gan fardd rhyngwladol - y casgliad cyflawn cyntaf o goll gerddi Elin ap Hywel yn yr iaith Gymraeg. Mae ganddi lais unigryw fel bardd a themâu amlwg ei gwaith yw hanes, chwedlau, lle'r ferch yn y byd sydd ohoni a phrofiadau personol. Mae ei harddull yn delynegol ond hefyd yn bryfoclyd ac eironig ar brydiau.

Buy

Plant a phobl ifanc
Children and Young People

Branwen

Portread graffig o ail gangen y Mabinogion - Branwen, ferch Llŷr. Nod y llyfr yw cyflwyno pobl ifanc i storïau'r Mabinogion ac ailadrodd y straeon hynod weledol ac emosiynol hyn i gynulleidfa gyfoes gan ddefnyddio gwaith celf sy'n deillio o arteffactau hanesyddol.

Buy

Wilde
Eloise Williams

A contemporary adventure featuring witches and curses, from the author of }Seaglass{ and }Gaslight{ (which won the Wales Arts Review's Young People's Book of the Year).

Buy

Argymell / Recommend

On The Red Hill
Mike Parker

'A moving story of love, tradition and landscape.' Evening Standard, 'Books of the Year' 'A moving, multilayered memoir… extraordinary, ambitious…

Llyfr arbennig Eirian

Buy

Murenger
Jon Gower

Buy

#Futuregen
Jane Davidson

The story of how one small nation responded to global climate issues by radically rethinking public policy for future generations

Buy

Small Great Things
Jodi Picoult

.

Buy

Wal
Mari Emlyn

Wrth i Siân geisio ysgrifennu, daw toriad i'r trydan. Yn y tywyllwch, mae'n hel meddyliau am Simon Kaltenbach, ei chymydog, sydd wedi adeiladu wal fawr hyll rhwng y ddau dŷ. Mae hyn yn ei harwain i gofio ei magwrfa a'r waliau fu'n gymaint rhwystr yn ei phlentyndod. Beth ddigwyddodd i'w brawd, Gareth? Pam nad oedd Siân yn hoffi Anti Rita?

Llyfr arbennig Eirian

Buy

RHESYMAU DROS AROS YN FYW
Matt Haig

Dyma stori wir am sut gwnaeth Matt Haig oresgyn argyfwng, trechu afiechyd meddwl a fu bron â'i ddinistrio a dysgu sut i fyw unwaith eto. Llyfr teimladwy, doniol a llawen - mae "Rhesymau Dros Aros yn Fyw" yn fwy na chofiant. Mae'n llyfr am wneud y gorau o'ch amser ar y ddaear.

Buy

O'r Cysgodion
Heiddwen Tomos

Nofel ysgubol sy'n cynnig golwg newydd ar un o ddigwyddiadau mawr bywyd - marwolaeth. Mae'n llawn dagrau, direidi a dathlu, ond yn bennaf oll, mae'n gorlifo â chariad.

Buy

Tir na n-Og shortlist for 2020,

This is the which is the prize for the best original books for children and young people.

The shortlist includes 3 Welsh language, primary, secondary school and 3 English language books. Congratulations to the authors.
Excellent books worth a read whatever your age.