Skip to content

Llyfrau Adar

Newydd Plant a phobl ifanc Diwrnod Rhyngwladol Menywod Llyfrau Adar Herio Hiliaeth Diwrnod Miwsig Cymru

Dyma ddetholiad o lyfrau adar defnyddiol iawn ar gyfer plant ac oedolion yn Gymraeg ac yn Saesneg

Cyfres am Dro Adar
Angharad Tomos

Adar o bob lliw a llun a geir yn y llyfr deniadol hwn gan Angharad Tomos. Llyfr llawn ffeithiau a darluniau mewn iaith syml a lluniau clir. Pa un yw hoff aderyn Rwdlan tybed? Bydd adnodd digidol yn cyd-fynd â'r gyfres. adnoddau.cbac.co.uk

PrynuJigso Adar

Jig-so mawr a lliwgar. Addas ar gyfer plant bach gyda 70 o ddarnau cadarn.

Prynu

Llyfr Bach o Ganeuon
Adar yr Ardd

Mae'r sgil o adnabod caneuon adar yn un a erys gyda chi am weddill eich oes. Dyma gyflwyniad swynol i gynorthwyo plant i adnabod caneuon yr adar, gan ddarparu cyfle i wrando ar enghreifftiau o ganeuon dwsin o adar cyffredin ac i ddarllen pytiau difyr amdanynt.

PrynuLlyfr Adar
Mawr y Plant
Onwy Gower

Llyfr ffeithiol am 50 o adar sydd i'w gweld yng Nghymru, wedi ei ddylunio'n ddeniadol, gyda tudalen ddwbl i bob aderyn, yn cynnwys ffeithiau, ffotograffau a lluniau wedi eu comisiynu'n arbennig ar gyfer y gyfrol. Cynhwysir ffeithiau megis maint, cynefin a bwyd yr adar, disgrifiad, mis-o-metr, Ffeithiau Ffab ynghyd â geirfa ddefnyddiol.

Prynu

Llyfr Adar
Iolo Williams

Addasiad Cymraeg o gyfeiriadur darluniadol lliw llawn yn cynnwys gwybodaeth gynhwysfawr am dros 420 o adar Ewrop, eu priodoleddau, eu cynefinoedd a'u harferion. Cyhoeddwyd yn wreiddiol yn Chwefror 2005.

PrynuOur Garden Birds
Matt Sewell

In this beautiful, collectible new volume, street artist Matt Sewell offers his own unique take on 52 of our favourite British garden birds. Since its first appearance in July 2009, Matt's 'Bird of the Week' feature for the Caught by the River website has quickly become a cult hit. His pop-art watercolours are distinctive and enchanting, as are his innovative descriptions, which see great tits 'bossing the other birds around', the 'playful yet shy buoyancy' of bullfinches and the 'improbable' nature of the waxwing ('like a computer-generated samurai finch'). With 52 birds, one for each week of the year, this delightful gift book will appeal to birders, children and adults, and art and design fans alike.

Prynu

A Bird a Day
Dominic Couzens

The beauty and fascination of birds is unrivalled. Every day of the year, immerse yourself in their world with an entry from A Bird of Day, where Dominic Couzens offers an insight into everything from the humble Robin to Emperor Penguins, who are in the midst of Arctic storms protecting their young on 1 July. Or discover the fate of the Passenger Pigeon which became extinct through overhunting on 1 September 2014. If you ever visit the Himalayan uplands, go in late November when you can see a flock of the cobalt blue Grandala birds, which is one of the wonders of the natural world.

PrynuHow to Attract Birds into your Garden
Dan Rouse

Make a difference to your local birdlife. Help reverse the decline in bird numbers by creating a haven in which they will thrive. It's a win-win. Provide the best shelter, feeding and nesting opportunities for them and then you can reap the rewards as they sing and entertain.

Prynu

The Little Book of Garden Bird Songs

The birds that are featured here are amongst the 12 best-known European garden birds that you are most likely to see at a bird table. In addition to the easy to use sound bar, there is a general introduction to each bird that highlights its key characteristics, accompanied by an informative data profile and some surprising facts.

PrynuCollins Gem
Garden Birds

Authoritative text and beautiful photographs show the distinguishing features of each bird, including information on each species' feeding, behavioural habits, breeding, voice and population. An extensive introduction provides information on nesting sites, water, pests and predators.

Prynu

Diwrnod Miwsig Cymru

Dydd Gwener ydi diwrnod Miwsig Cymru i ddathlu ein cerddoriaeth. Isod mae detholiad o lyfrau feinyl a Cds

Merched
Y Chwyldro

Hanes y merched oedd yn canu pop yng Nghymru yn y 60u a'r 70au (yn cynnwys 2 CD).

Prynu100 o Ganeuon Pop

Llyfr bach hylaw yn cynnwys 100 o ganeuon pop Cymraeg mwyaf poblogaidd y deugain mlynedd diwethaf ar ffurf alawon, geiriau a chordiau gitâr syml. Mae'n cynnwys caneuon oesol fel 'Pishyn', 'Calon', 'Tŷ ar y Mynydd', 'Trôns dy Dad' a 'Lisa, Majic a Porfa'. Cyfrol angenrheidiol i bawb sy'n hoffi canu.

Prynu

American Interior
Gruff Rhys

Dyddiadur taith hanesyddol a seicedelig y cerddor Gruff Rhys wrth iddo deithio i'r Amerig yn 2012 gan ddilyn ôl troed John Evans, y Cymro ifanc o Eryri a deithiodd i'r wlad i chwilio am y gwirionedd am lwyth o frodoion Cymraeg y tybid eu bod yn byw ar y gwastatiroedd eang.

PrynuResist Phony Encores
Gruff Rhys

Resist Phony Encores! is a selective memoir in the form of graphics, images, and mass communications by musician Gruff Rhys. Rhys weaves anecdotes from his life in performance through designer and long-term collaborator Mark James’ xeroxed graphics and doctored photos, as well as cue cards, which—for the past 15 years—Rhys has used as a part of his live performances.

Prynu

Serch a'i Helynt
Meredydd Evans

Mae'r llyfr hwn yn dadansoddi detholiad o ganeuon gwerin serch Cymraeg, gan sylwi ar eu cefndir, yr amrywiadau a geir ynddynt o ran geiriau ac alaw, a'r hyn y maent yn ei ddangos am y traddodiad gwerin Cymraeg.

PrynuWesh Tradditional Music
Phyllis Kinney

Argraffiad clawr meddal o gyfrol ddarluniadol hardd yn olrhain hanes cerddoriaeth draddodiadol Cymru ar hyd yr oesoedd, ynghyd â thros 200 o enghreifftiau cerddorol. Ysgrifennwyd gan Phyllis Kinney, cantores opera broffesiynol, athrawes ganu, darlithydd a chymrawd o Brifysgol Bangor.

Prynu

Cydymaith i Gerddoriaeth Cymru

Cyfeirlyfr awdurdodol sydd yn cwmpasu holl gyfoeth cerddoriaeth yng Nghymru. Tros 500 o gofnodion yn amrywio o gerddoriaeth gynnar i gerddoriaeth gyfoes, o gantorion gwerin i gerddorfeydd.

Prynu100 o Ganeuon Gwerin

Yn dilyn llwyddiant 100 o Ganeuon Pop, dyma gasgliad o gant o ganeuon gwerin mwyaf poblogaidd Cymru, yn cynnwys yr alawon, y geiriau, cordiau gitâr a sol-ffa.

Prynu

Caneuon Ryan

Un ar ddeg o ganeuon enwocaf Ryan wedi'u trefnu ar gyfer piano a llais gan Eleri Huws.

PrynuOchr Treforys i'r Dre
Neil Rosser

Prin bod neb wedi gwneud mwy i hybu delwedd Gymraeg a Chymreig ardal Abertawe na Neil Rosser. Mae’n frogarwr i’r carn. Yn gyfansoddwr ac yn aelod o wahanol fandiau, mae’r gân ‘Ochr Treforys o’r Dre’ yn anthem atgofus i’w fro

Prynu

Nôl
Ryland Teifi

Atgofion drwy ganeuon Ryland Teifi. Mae Ryland Teifi yn un o'n cyfansoddwyr a'n perfformwyr mwyaf talentog a phoblogaidd, gyda'i ganeuon yn cyfuno'r gwerinol/cyfoes Cymreig.

Prynu

Feinyl a Cds

Sweetheart Vinyl
Euros Childs

PrynuSuper Furry Animals at the BBC (vinyl)

Prynu

Carw
Skin Shed (vinyl)

PrynuTrwbador
Several Wolves (vinyl)

Prynu

Casi
Lion (vinyl)

PrynuMartha Ffion (vinyl)

Prynu

Casi & the Blind Harpist
Sunflower Seeds (vinyl)

PrynuGai Toms
Gwalia (vinyl)

Prynu

Cate Le Bon
Crab Day (vinyl)

PrynuGentle Good
Y Gwyfyn (vinyl)

Prynu

Manic Street Preachers
Futurology (vinyl)

PrynuCastro (vinyl)

Prynu

Cds

Gwenno
Le Kov (Cd)

PrynuCynefin
Dilyn Afon (Cd)

Prynu

Geraint Jarman
Cwantwm Dub (Cd)

PrynuDatblygu
Porwr Trallod (Cd)

Prynu

Georgia Ruth
Mai (Cd)

PrynuLleuwen
Gwn Glan a Beibl Budr (Cd)

Prynu

Colorama
Temari (Cd)

PrynuGeraint Lovgreen a'r enw da
Mae'r Haul wedi dod (Cd)

Prynu