Skip to content

Archif

09 - 12 - 19
Dathlu Cyhoeddi
Ceidwad y Mynydd
Aled 'Coch' Taylor

09 - 12 - 19
Dydd Llun
7.30
Llety Arall
Caernarfon
Dei Tomos yn holi Aled am y gyfrol a'i anturiaethau

21 - 01 - 21
Clwb Darllen Difyr
Blwyddyn 5 a 6

21 - 01 - 20
Pnawn dydd Mawrth
4.00 - 4.45
Palas Print
Clwb Darllen Difyr blwyddyn 5 a 6
Croeso i aelodau newydd. Os wyt ti'n blwyddyn 5 neu 6 ac wedi darllen y llyfr, beth am ddod i drafod?

22 - 01 - 20
Clwb Darllen

Blwyddyn 7

22 - 01 - 20
Pnawn dydd Mercher
4.00 - 4.45
Palas Print
Clwb Darllen blwyddyn 7
Croeso i aelodau newydd. Os wyt ti'n blwyddyn 7 ac wedi darllen y llyfr, beth am ddod i drafod?

09 - 12 - 19
Dathlu Cyhoeddi
Ceidwad y Mynydd
Aled 'Coch' Taylor

09 - 12 - 19
Dydd Llun
7.30
Llety Arall
Caernarfon
Dei Tomos yn holi Aled am y gyfrol a'i anturiaethau

30 - 11 - 19
Dathlu Cyhoeddi
Llyfr Adar Mawr y Plant
Onwy Gower

30 - 11 - 19
Dydd Sadwrn
2.00
Palas Print
Sesiwn holi ac ateb gyda'r awdur
Onwy Gower
Gweithdy celf gyda'r arlunydd Ffion Gwyn