Skip to content

Herio Hiliaeth

Wrth glywed am a gwylio digwyddiadau erchyll yn America (unwaith eto), dyma feddwl, pa lyfrau sy yn y siop yn ymwneud â hiliaeth... oes 'na ddewis yno, ta ydw innau'n euog o anwybyddu hiliaeth yn ein cymdeithas heddiw? Sgan sydyn ar y silffoedd, a gweld bod gennym ddewis o lyfrau gan awduron o bob rhan o'r byd, sydd yn, gobeithio, dathlu amrywiaeth, herio hiliaeth, ac yn cynnig cyfle i ni gyd ddysgu mwy... dyma dwsin o lyfrau i blant ac oedolion, yn ffuglen a ffaith, yn Gymraeg a Saesneg i roi blas o rhai pethau sy gennym....

Gyda'n gilydd

Stori bositif sy'n dathlu amrywiaeth a phwysleisio cynnwys a pharchu pawb

Prynu

Pobol Drws Nesaf

Llyfr hyfryd yn ymdrin â gwahaniaeth a'r angen i barchu pawb

Prynu

Aeth Mam-Gu i'r Farchnad

Dathlu amrywiaeth o gwmpas y byd... a dysgu rhifo yn y fargen

Prynu

Rosa Parks

Rhan o gyfres wych Little People, Big Dreams sy'n cyflwyno plant i ferched (a rhai dynion) sydd wedi gwneud gwahaniaeth positif yn y byd

Prynu

Aminah a Minna

Nofel i'r arddegau cynnar am yr heriau sy'n wynebu bachgen ifanc pan mae'n cychwyn perthynas â merch asiaidd

Prynu

Noughts and Crosses

Nofel arall i bobl ifanc sy'n ymdrin â hiliaeth ac anghyfiawnder mewn cymdeithas sy'n debyg ond yn wahanol i'n cymdeithas ni heddiw

Prynu

Roots

Hanes dirdynnol yr awdur yn ymchwilio ac olrhain hanes ei gyndeidiau o'r cipio o Affrig fel caethweision twodd i'r ganrif dwethaf efo , trais a chreulondeb hiliaeth yn gweu trwy'r cyfan.

Prynu

Why I'm no Longer Talking About Race

Llyfr amserol gan y newyddiadurwraig Reni Eddo-Lodge. Mi wneith hwn herio eich rhagfarnau ac agor eich llygaid!

Prynu

Me and white Supremacy

Her 28 diwrnod i ymladd hiliaeth, newid y byd, a gadael etifeddiaeth deg.

Prynu

Girl Woman Other

Mae ffurf wahanol y nofel hon yn herio'r darllenydd o'r cychwyn, ond mae hanesion 12 o ferched yn cydblethu ynddi yn ddarlun byw o fywydau merched groen tywyll ym Mhrydain heddiw

Prynu

Small Great Things

Nofel rhwydd i'w darllen, ond anodd i'w lyncu, am hiliaeth mewn bywyd bob dydd yn America.

Prynu

Things fall Apart

Nofel arall wych. Y tro hwn, sut mae ymyrraeth a choloneiddio dyn gwyn yn cael effaith andwyol ar gymuned yn Nigeria.

Prynu
Mae gan y ddelwedd hon briodwedd alt gwag; ei enw ffeil yw caged-Bird-Sings-644x1024.jpg

I Know why the Caged Bird Sings

Rhan gyntaf hunangofiant Maya Angelou, sef hanes ei phlentyndod anodd yn wyneb hiliaeth

Prynu

The Book of Negroes
Lawrence Hill

Nofel yn olrhain hanes hanes person yn cael ei chipio'n blentyn a'i hanes fel caethwas ac fel person rhydd!
Sel yn ei ystyried yn dda iawn.

Prynu

Castell Siwgr
Angharad Tomos

Dwy ferch ar ddau gyfandir. Un lord ag awch am elw Stori ddirdynnol am gaethferch, am forwyn, am long a chastell ac am ddioddefaint y tu hwnt i ddychymyg.

maxbutton id="2" text="Prynu" url="https://palasprint.com/siopa/product_info.php?products_id=56028&language=cy"]

Dewis bychan iawn ydi hwn. Pwt i roi blas o beth sy ar gael yn y siop. Gallwch eu prynu yma, neu cysylltwch ar ebost i holi am lyfrau eraill...