Skip to content

Newydd/Rhestrau

Newydd Plant a phobl ifanc Dydd Gwyl Dewi Llyfrau Adar Herio Hiliaeth Diwrnod Miwsig Cymru

Newydd


Paned o de yn Georgia
Wendy Jones

Llyfr eithriadol o ddiddorol sydd, nid yn unig yn rhoi cip i ni ar gyfnod arbennig yn hanes Rwsia, ond sydd hefyd yn codi cwestiynau diddorol am hunaniaeth, a diwylliant. Llyfr lliw llawn gyda lluniau trawiadol gan Kristina Banholzer.

Prynu
Midnight Library
Matt Haig

When Nora Seed finds herself in the Midnight Library, she has a chance to make things right. Up until now, her life has been full of misery and regret. She feels she has let everyone down, including herself. But things are about to change.

Prynu

Lloerganiadau
Fflur Dafydd

Trysor o gyfrol o atgofion yr awdures amryddawn, Fflur Dafydd, a fu erioed yn syllu tuag at y lloer…

Driving home during a swirling blizzard, Vera Stanhope's only thought is to get there quickly.

But with the snow driving down heavily, she becomes disorientated and loses her way. Ploughing on, she sees a car slewed off the road ahead of her. With the driver's door open, Vera assumes the driver has sought shelter but when she inspects the car she is shocked to find a young toddler strapped in the back seat.

PrynuThe Melting Pot
Maggie, Ogunbanwo

The Melting Pot is a celebration of the diverse recipes contributed by members of the minority ethnic community in Wales. This collection of thirty world recipes draws together flavours, inspirations and traditions from Bali to Zimbabwe and the rich stories behind each dish, recognising food as a universal language through which we can all communicate and share.

Prynu

Man with a Van
Drew Pritchard

When I see something old, that I think is beautiful, special, valuable, it's not about the money. It's about being in another time and place.'Star of TV's Salvage Hunters, Drew Pritchard will go to the greatest lengths for the best deals. He discovered the casts Lord Elgin made of his infamous marbles in a school garage, and broke the bank to buy the tool box Malcolm Campbell used when he set the water speed record in 1934.

PrynuThe Paris Library
Janet Skeslien Charles

Odile Souchet is obsessed with books, and her new job at the American Library in Paris - with its thriving community of students, writers and book lovers - is a dream come true. When war is declared, the Library is determined to remain open. But then the Nazis invade Paris, and everything changes.

In Occupied Paris, choices as black and white as the words on a page become a murky shade of grey - choices that will put many on the wrong side of history, and the consequences of which will echo for decades to come.

Prynu

The Darkest Evening
Ann Cleeves

DCI Vera Stanhope returns in the ninth novel in No. 1 Sunday Times bestseller Ann Cleeves's enduringly popular series.

Driving home during a swirling blizzard, Vera Stanhope's only thought is to get there quickly.

But with the snow driving down heavily, she becomes disorientated and loses her way. Ploughing on, she sees a car slewed off the road ahead of her. With the driver's door open, Vera assumes the driver has sought shelter but when she inspects the car she is shocked to find a young toddler strapped in the back seat.

PrynuResist Phony Encores!
Gruff Rhys

Phony Encores! is a selective memoir in the form of graphics, images, and mass communications by musician Gruff Rhys. Rhys weaves anecdotes from his life in performance through designer and long-term collaborator Mark James’ xeroxed graphics and doctored photos, as well as cue cards, which—for the past 15 years—Rhys has used as a part of his live performances.

Prynu

She Come by it Natural
Sarah Smarsh

Dolly Parton is the reigning queen of country music, an iconic artist in command of her own career and image, and a thriving business empire to boot. But her rise was not an easy one: born into poverty in east Tennessee, she left for Nashville at 18 with her belongings in three paper bags. Even as she shot to fame and conquered a male-dominated world that underestimated her at every turn, she never lost her connection to the working-class community she sprang from.

PrynuThe Tao of Bowie
Mark Edwards

When life gets tough, who can we turn to for help? Who will help us find happiness, meaning and purpose? The Tao of Bowie suggests that we turn to David Bowie for guidance - and use his amazing journey through life as a map to help us navigate our own.

Prynu

The Web of Belonging
Stevie Davies

In 1962 the American statesman Dean Acheson famously charged that Britain had lost an empire and failed to find a new role. Nearly sixty years later the rebuke rings true again. Britain's postwar search for its place in the world has vexed prime ministers and government since the nation's great victory in 1945: the cost of winning the war was giving up the empire.

PrynuExit
Belinda Bauer

Perfect for fans of Richard Osman's The Thursday Murder Club, this is the page-turning, twisty new crime novel and Sunday Times Thriller of the Month from the bestselling author of Snap.

'Fresh, funny, flawless. The best crime novel you'll read this year.'
Clare Mackintosh

Prynu

Let it Go
David Rahman

Llyfr cymorth defnyddiol i berswadio darllenwyr i ollwng patrymau negyddol o feddwl ac ymddygiad sy'n eu rhwystro mewn bywyd. Mae'r gyfrol yn gyfuniad o theori a strategaethau ymarferol cadarn a brofwyd dro ar ôl tro yng ngweithdai a chyrsiau'r awdur David Rahman, gan ddangos i bobl sut i fyw bywydau hapusach.

PrynuLuckenbooth
Jenni Fagan

'Over time, 10 Luckenbooth Close sinks from grand residence to condemned squat with secrets seething in its walls … Luckenbooth is a place of compacted time, where the past manifests as unquiet ghosts and the future bleeds into the present … There's a force in Luckenbooth's bizarre assemblage.' The Times

Prynu

Plant a phobl ifanc

Yr Hwyaden nad oedd yn Hoffi Dwr
Steve Small

Un tro, roedd hwyaden nad oedd yn hoffi dŵr. Ond yna, dyma’r hwyaden yn cwrdd â broga a oedd yn hoffi dŵr. Beth ddylai’r hwyaden ei wneud? Stori annwyl, hyfryd o sylwgar am ddod o hyd i gyfaill, hyd yn oed os oes rhaid wynebu ofnau wrth wneud hynny. (Ac mae’n stori am drwsio twll yn y to.)

Prynu

Siwmper Mam
Jayde Perkin

Darlunydd o Fryste yw Jayde Perkin, sydd wedi ennill gwobr am ei gwaith ac wedi gweithio gyda sawl cylchgrawn a thy cyhoeddi ledled y byd. Ar ôl i’w mam farw yn 2016, dechreuodd Jayde greu comics a chylchgronau i geisio deall ei galar. Ychydig flynyddoedd wedyn, cafodd gais gan Book Island i ysgrifennu a darlunio llyfr lluniau i ddarllenwyr ifanc am golled a galar.

Prynu

Annalisa Swyn
Seren y Sioe

Mae Annalisa Swyn yn arbennig – oherwydd ei bod hi’n wahanol. Tylwythen deg yw ei mam, a fampir yw ei thad, ac mae hithau’n gyfuniad o’r ddau. Mae hi bron yn amser am Ddawns y Fampirod, ac mae Annalisa ar bigau’r drain! Does ond un broblem . . . rhaid iddi gystadlu mewn sioe dalent gyda’r fampirod bach eraill! A fydd Annalisa’n ddigon dewr i berfformio, tybed? Bydd angen dewrder…

Prynu

Walker
Shoo Rayner

Unig ddymuniad Walker yw cael ci bach, ond gan fod gan ei fam alergedd at gŵn, mae'n penderfynu cynnig gwasananaeth cerdded cŵn. Wedi iddo gyfarfod Stella'r sbaniel, mae'n darganfod ei fod yn medru siarad gyda chŵn a'u bod nhw'n medru siarad ag ef! Ond dyw pethau ddim yn fêl i gyd ym myd y cŵn; mae ffrindiau newydd Walker angen ei help, a hynny ar fyrder.

Prynu

Llyfrau Adar

Dyma ddetholiad o lyfrau adar defnyddiol iawn ar gyfer plant ac oedolion yn Gymraeg ac yn Saesneg

Cyfres am Dro Adar
Angharad Tomos

Adar o bob lliw a llun a geir yn y llyfr deniadol hwn gan Angharad Tomos. Llyfr llawn ffeithiau a darluniau mewn iaith syml a lluniau clir. Pa un yw hoff aderyn Rwdlan tybed? Bydd adnodd digidol yn cyd-fynd â'r gyfres. adnoddau.cbac.co.uk

PrynuJigso Adar

Jig-so mawr a lliwgar. Addas ar gyfer plant bach gyda 70 o ddarnau cadarn.

Prynu

Llyfr Bach o Ganeuon
Adar yr Ardd

Mae'r sgil o adnabod caneuon adar yn un a erys gyda chi am weddill eich oes. Dyma gyflwyniad swynol i gynorthwyo plant i adnabod caneuon yr adar, gan ddarparu cyfle i wrando ar enghreifftiau o ganeuon dwsin o adar cyffredin ac i ddarllen pytiau difyr amdanynt.

PrynuLlyfr Adar
Mawr y Plant
Onwy Gower

Llyfr ffeithiol am 50 o adar sydd i'w gweld yng Nghymru, wedi ei ddylunio'n ddeniadol, gyda tudalen ddwbl i bob aderyn, yn cynnwys ffeithiau, ffotograffau a lluniau wedi eu comisiynu'n arbennig ar gyfer y gyfrol. Cynhwysir ffeithiau megis maint, cynefin a bwyd yr adar, disgrifiad, mis-o-metr, Ffeithiau Ffab ynghyd â geirfa ddefnyddiol.

Prynu

Llyfr Adar
Iolo Williams

Addasiad Cymraeg o gyfeiriadur darluniadol lliw llawn yn cynnwys gwybodaeth gynhwysfawr am dros 420 o adar Ewrop, eu priodoleddau, eu cynefinoedd a'u harferion. Cyhoeddwyd yn wreiddiol yn Chwefror 2005.

PrynuOur Garden Birds
Matt Sewell

In this beautiful, collectible new volume, street artist Matt Sewell offers his own unique take on 52 of our favourite British garden birds. Since its first appearance in July 2009, Matt's 'Bird of the Week' feature for the Caught by the River website has quickly become a cult hit. His pop-art watercolours are distinctive and enchanting, as are his innovative descriptions, which see great tits 'bossing the other birds around', the 'playful yet shy buoyancy' of bullfinches and the 'improbable' nature of the waxwing ('like a computer-generated samurai finch'). With 52 birds, one for each week of the year, this delightful gift book will appeal to birders, children and adults, and art and design fans alike.

Prynu

A Bird a Day
Dominic Couzens

The beauty and fascination of birds is unrivalled. Every day of the year, immerse yourself in their world with an entry from A Bird of Day, where Dominic Couzens offers an insight into everything from the humble Robin to Emperor Penguins, who are in the midst of Arctic storms protecting their young on 1 July. Or discover the fate of the Passenger Pigeon which became extinct through overhunting on 1 September 2014. If you ever visit the Himalayan uplands, go in late November when you can see a flock of the cobalt blue Grandala birds, which is one of the wonders of the natural world.

PrynuHow to Attract Birds into your Garden
Dan Rouse

Make a difference to your local birdlife. Help reverse the decline in bird numbers by creating a haven in which they will thrive. It's a win-win. Provide the best shelter, feeding and nesting opportunities for them and then you can reap the rewards as they sing and entertain.

Prynu

The Little Book of Garden Bird Songs

The birds that are featured here are amongst the 12 best-known European garden birds that you are most likely to see at a bird table. In addition to the easy to use sound bar, there is a general introduction to each bird that highlights its key characteristics, accompanied by an informative data profile and some surprising facts.

PrynuCollins Gem
Garden Birds

Authoritative text and beautiful photographs show the distinguishing features of each bird, including information on each species' feeding, behavioural habits, breeding, voice and population. An extensive introduction provides information on nesting sites, water, pests and predators.

Prynu

Diwrnod Miwsig Cymru

Dydd Gwener ydi diwrnod Miwsig Cymru i ddathlu ein cerddoriaeth. Isod mae detholiad o lyfrau feinyl a Cds

Merched
Y Chwyldro

Hanes y merched oedd yn canu pop yng Nghymru yn y 60u a'r 70au (yn cynnwys 2 CD).

Prynu100 o Ganeuon Pop

Llyfr bach hylaw yn cynnwys 100 o ganeuon pop Cymraeg mwyaf poblogaidd y deugain mlynedd diwethaf ar ffurf alawon, geiriau a chordiau gitâr syml. Mae'n cynnwys caneuon oesol fel 'Pishyn', 'Calon', 'Tŷ ar y Mynydd', 'Trôns dy Dad' a 'Lisa, Majic a Porfa'. Cyfrol angenrheidiol i bawb sy'n hoffi canu.

Prynu

American Interior
Gruff Rhys

Dyddiadur taith hanesyddol a seicedelig y cerddor Gruff Rhys wrth iddo deithio i'r Amerig yn 2012 gan ddilyn ôl troed John Evans, y Cymro ifanc o Eryri a deithiodd i'r wlad i chwilio am y gwirionedd am lwyth o frodoion Cymraeg y tybid eu bod yn byw ar y gwastatiroedd eang.

PrynuResist Phony Encores
Gruff Rhys

Resist Phony Encores! is a selective memoir in the form of graphics, images, and mass communications by musician Gruff Rhys. Rhys weaves anecdotes from his life in performance through designer and long-term collaborator Mark James’ xeroxed graphics and doctored photos, as well as cue cards, which—for the past 15 years—Rhys has used as a part of his live performances.

Prynu

Serch a'i Helynt
Meredydd Evans

Mae'r llyfr hwn yn dadansoddi detholiad o ganeuon gwerin serch Cymraeg, gan sylwi ar eu cefndir, yr amrywiadau a geir ynddynt o ran geiriau ac alaw, a'r hyn y maent yn ei ddangos am y traddodiad gwerin Cymraeg.

PrynuWesh Tradditional Music
Phyllis Kinney

Argraffiad clawr meddal o gyfrol ddarluniadol hardd yn olrhain hanes cerddoriaeth draddodiadol Cymru ar hyd yr oesoedd, ynghyd â thros 200 o enghreifftiau cerddorol. Ysgrifennwyd gan Phyllis Kinney, cantores opera broffesiynol, athrawes ganu, darlithydd a chymrawd o Brifysgol Bangor.

Prynu

Cydymaith i Gerddoriaeth Cymru

Cyfeirlyfr awdurdodol sydd yn cwmpasu holl gyfoeth cerddoriaeth yng Nghymru. Tros 500 o gofnodion yn amrywio o gerddoriaeth gynnar i gerddoriaeth gyfoes, o gantorion gwerin i gerddorfeydd.

Prynu100 o Ganeuon Gwerin

Yn dilyn llwyddiant 100 o Ganeuon Pop, dyma gasgliad o gant o ganeuon gwerin mwyaf poblogaidd Cymru, yn cynnwys yr alawon, y geiriau, cordiau gitâr a sol-ffa.

Prynu

Caneuon Ryan

Un ar ddeg o ganeuon enwocaf Ryan wedi'u trefnu ar gyfer piano a llais gan Eleri Huws.

PrynuOchr Treforys i'r Dre
Neil Rosser

Prin bod neb wedi gwneud mwy i hybu delwedd Gymraeg a Chymreig ardal Abertawe na Neil Rosser. Mae’n frogarwr i’r carn. Yn gyfansoddwr ac yn aelod o wahanol fandiau, mae’r gân ‘Ochr Treforys o’r Dre’ yn anthem atgofus i’w fro

Prynu

Nôl
Ryland Teifi

Atgofion drwy ganeuon Ryland Teifi. Mae Ryland Teifi yn un o'n cyfansoddwyr a'n perfformwyr mwyaf talentog a phoblogaidd, gyda'i ganeuon yn cyfuno'r gwerinol/cyfoes Cymreig.

Prynu

Feinyl a Cds

Sweetheart Vinyl
Euros Childs

PrynuSuper Furry Animals at the BBC (vinyl)

Prynu

Carw
Skin Shed (vinyl)

PrynuTrwbador
Several Wolves (vinyl)

Prynu

Casi
Lion (vinyl)

PrynuMartha Ffion (vinyl)

Prynu

Casi & the Blind Harpist
Sunflower Seeds (vinyl)

PrynuGai Toms
Gwalia (vinyl)

Prynu

Cate Le Bon
Crab Day (vinyl)

PrynuGentle Good
Y Gwyfyn (vinyl)

Prynu

Manic Street Preachers
Futurology (vinyl)

PrynuCastro (vinyl)

Prynu

Cds

Gwenno
Le Kov (Cd)

PrynuCynefin
Dilyn Afon (Cd)

Prynu

Geraint Jarman
Cwantwm Dub (Cd)

PrynuDatblygu
Porwr Trallod (Cd)

Prynu

Georgia Ruth
Mai (Cd)

PrynuLleuwen
Gwn Glan a Beibl Budr (Cd)

Prynu

Colorama
Temari (Cd)

PrynuGeraint Lovgreen a'r enw da
Mae'r Haul wedi dod (Cd)

Prynu