Skip to content

Newydd/Rhestrau

Newydd Plant a phobl ifanc Diwrnod Rhyngwladol Menywod Llyfrau Adar Herio Hiliaeth Diwrnod Miwsig Cymru

Newydd

An Honourable Exit
Eric Vuillard


From the International Booker Prize shortlisted author of The Order of the Day and The War of the Poor comes a searing account of a conflict that dealt a fatal blow to French colonialism. 'Absolutely spectacular' - France Info'Scathing and clever' - Le Temps19 October 1950. The war is not going to plan. In Paris, politicians gather to discuss what to do about Indochina. The conflict is unpopular back home in France: too expensive, and too far away for the public to care. Withdrawal is not an option - a global power cannot surrender to an army of peasants - but victory is impossible without more soldiers and more money.

Prynu

Llythyr Noel
Noel Thomas

Stori ysbrydoledig y postfeistr o Ynys Môn, Noel Thomas, a gafodd ei garcharu ar gam. Mae'n dweud ei stori am y tro cyntaf gyda chyfraniad dadlennol, hefyd, gan ei ferch, Sian. Dyma i chi stori Dafydd a Goliath go iawn - un dyn bach yn erbyn cawr y Swyddfa Bost. Hanes rhyfeddol am sut y llwyddodd Dafydd o'n cyfnod ni i lorio'r cawr mawr, er gwaetha'i holl bŵer a dylanwad.

Prynu

Young Mungo
Douglas Stuart


They are caught between two of Glasgow's housing estates, where young working-class men divide themselves along sectarian lines, and fight territorial battles for the sake of reputation. They should be sworn enemies if they're to be seen as men at all, and yet they become best friends as they find a sanctuary in the doocot that James has built for his prize racing pigeons. As they begin to fall in love, they dream of escaping the grey city, and Mungo must work hard to hide his true self from all those around him, especially from his elder brother Hamish, a local gang leader with a brutal reputation to uphold.

Prynu

Birdsplaining
Jasmine Donahaye

Heb yr un ymddiheuriad, mae Birdslaining yn canolbwyntio ar brofiadau unigryw merched o fyd natur ac ar y cyfyngiadau a osodir arno. Eir ar drywydd munudau o deimlo'n fyw â gwir awch, wynebu ofn bradychiad y corff, a theithio ar draws Cymru, yr Alban, Califfornia a'r Dwyrain Canol. Weithiau'n gyffro i gyd ond bob amser yn foesegol, dyma ddrycholwg newydd ar fyd natur.

Prynu

All the Wide Border
Mike Parker


Myfyrdod cynnes, amserol a doniol am hunaniaeth a pherthyn, gan ddilyn llwybr llawn golygfeydd hardd ar hyd ffin Lloegr a Chymru: llinell ffawt ddyfnaf Prydain. Mae'r llinell ar y map yn dynodi: ar un ochr - Cymru - bychan, garw ac ystyfnig; ar yr ochr arall - Lloegr - crochan y diwylliant ehangaf a welodd y byd erioed.

Prynu

Charles and the Welsh Revolt
Arwe Vittle

Cyfrol yn olrhain hanes y protestio a fu yn erbyn Arwisgiad y Tywysog Siarl yn Dywysog Cymru yng Nghaernarfon yn 1969. Dangosodd y gwrthdystio a'r meddiannu, y paredau mewn arddull para-filwrol a'r ymgyrch fomio fod llawer yng Nghymru yn anhapus i dderbyn tywysog Seisnig ar Gymru.

Prynu

Brittle with Relics
Richard King


Cyfrol flaengar sy'n adrodd hanes pobl Cymru mewn cyfnod o newid mawr yw Brittle with Relics. Cofnodir digwyddiadau trawsnewidiol megis trychinebau Aberfan a Thryweryn; twf mudiad yr iaith Gymraeg; Streic y Glöwyr a'r cyfnod a'i dilynodd; a'r bleidlais agos dros ddatganoli rhannol.

Prynu

Ser y Nos yn Gwenu
Casia Wiliam

Dyma nofel gyntaf Casia Wiliam ar gyfer Oedolion Ifanc 16+ oed. Stori yw hi am Leia a Sam, stori gariad gignoeth, sydd hefyd yn stori am gymuned, am ddysgu, am fentro ac am faddeuant. Ar ôl cael eu gorfodi i fod ar wahân am sbel, gwelwn eu bywydau’n croesi eto yn y ganolfan gymunedol, lle mae'r stori'n dechrau.

Prynu

Femina
Janina Ramirez


THE INSTANT SUNDAY TIMES BESTSELLER'Revelatory' GUARDIAN'A firecracker somehow captured between two covers' LUCY WORSLEY An instant bestseller and one of the most celebrated history books of the year, Femina reveals the power and influence of medieval women who have been written out of our history. From royalty and religion to fame and fury, see the medieval world - and the women erased from it - with fresh eyes. 'Absolutely brilliant and highly recommended' CAITLIN MORAN'Femina is a ground-breaking history of the Middle Ages' SIMON SEBAG MONTEFIORE

Prynu

Salem
Haf Llewelyn

Nofel yn pendilio rhwng 1908 a 2018 yw Salem gan yr awdures boblogaidd, Haf Llewelyn. Mae cysgod y darlun enwog gan Vosper drwy'r stori, a'r hen gred fod llun y diafol yn yn siôl. Mae Neta yn gorfod wynebu bwganod, a thrwy ei gweithredoedd hi mae bywydau Ceri, Beca ac Olwen Agnes yn cael eu heffeithio a bydd rhagfarnau ac agweddau negyddol at rywedd a chonfensiwn yn cael eu herio.

Prynu