Skip to content

Newydd/Rhestrau

Newydd Plant a phobl ifanc Diwrnod Rhyngwladol Menywod Llyfrau Adar Herio Hiliaeth Diwrnod Miwsig Cymru

Newydd

Rhaid i Bopeth Newid Amrywiol


 Chymdeithas yr Iaith Gymraeg yn dathlu 60 oed eleni, bydd y gyfrol hon yn edrych yn ôl ar ymgyrchoedd y gorffennol ac yn cloriannu amcanion y Gymdeithas i'r dyfodol drwy lygaid rhai o'r aelodau mwyaf blaenllaw.

Prynu

Lôn Hir Iawn
Osian Wyn Owen

Cyfrol gyntaf o gerddi Osian Wyn Owen a'r nawfed yn y gyfres boblogaidd Tonfedd Heddiw sy'n rhoi cyfle i feirdd newydd gyhoeddi eu gwaith.

Prynu

Dyddiaduron ar gael

Poced

Prynu

Addysg

Prynu

Desg

Prynu

Allegorizings
Jan Morris


'Peerless.' Daily Telegraph 'Sprinkled with magic.' Observer'Full of mischief, romance, fun and kindness.' The TimesSoldier, journalist, historian, author of forty books, Jan Morris led an extraordinary life, witnessing such seminal moments as the first ascent of Everest, the Suez Canal Crisis, the Eichmann Trial, the Cuban Revolution and so much more. From reflections on identity and nations to the importance of good marmalade, Allegorizings is the final despatch from one of the greatest chroniclers of the twentieth century. 'A precious few [writers] report with wisdom, kindness and intelligence from the end to which we shall all come - travel of a different kind.

Prynu

Lôn Hir Iawn
Osian Wyn Owen

Cyfrol gyntaf o gerddi Osian Wyn Owen a'r nawfed yn y gyfres boblogaidd Tonfedd Heddiw sy'n rhoi cyfle i feirdd newydd gyhoeddi eu gwaith.

Prynu

Rhyngom
Sioned Erin Hughes


Enillydd Medal Ryddiaith Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion 2022 "Dyma gasgliad crefftus, craff, sa sawl stori sy'n dyfnhau efo pob darlleniad". Dylan Iorwerth "Llwydda i dreiddio i ddyfnderoedd y cymeriadau a pheri i ni eu gweld fel pobl go iawn". Meg Elis "Lluniodd gasgliad o ymsonau sy'n cyfleu gwahanol fathau ar adnabod rhwng dau unigolyn, a chefais flas mawr ar bob un ohonynt". Eurig Salisbury

Prynu

Capten
Meinir Pierce Jones

Gwobr Goffa Daniel Owen 2022 Yng ngwanwyn 1893 mae Elin Jones yn Llŷn yn hiraethu am ei gŵr John sydd i ffwrdd ar y môr ers dros flwyddyn. Er iddi gychwyn busnes a bod ganddi ei theulu o'i chwmpas, mae'r aros yn hir ac yn anodd. Ond yna daw newydd annisgwyl am yr hyn a ddigwyddodd iddo. A hynny'n codi hen ofnau a heriau newydd…

Prynu

The Night Ship
Jess Kidd

Embarking on a journey in search of her father, a young girl called Mayken boards the Batavia, the most impressive sea vessel of the age. During the long voyage, this curious and resourceful child must find her place in the ship's busy world, and she soon uncovers shadowy secrets above and below deck. As tensions spiral, the fate of the ship and all on board becomes increasingly uncertain. 1989. Gil, a boy mourning the death of his mother, is placed in the care of his irritable and reclusive grandfather. Their home is a shack on a tiny fishing island off the Australian coast, notable only for its reefs and wrecked boats. This is no place for a child struggling with a dark past and Gil's actions soon get him noticed by the wrong people. The Night Ship is an enthralling tale of human brutality, providence and friendship, and of two children, hundreds of years apart, whose fates are inextricably bound together.

Prynu

Trust
Hernan Diaz

LONGLISTED FOR THE BOOKER PRIZE 2022Can one person change the course of history?'Genius' Lauren GroffA sweeping, breathtakingly ambitious novel about power, wealth and truth, told by four unique, interlocking voices and set against the backdrop of turbulent 1920s New York. The legendary Wall Street tycoon whose immense wealth gives him the power to do almost anything. The second-generation Italian immigrant tasked with recording his life story. The reclusive, aristocratic wife. And the writer who observes them from afar. In a city devoted to making money and making stories like no other, where wealth means power, who gets to tell the truth? And to rise to the top of a glittering, destructive world, what - and who - do you have to sacrifice?

Prynu

Cerddi T. Gwynn Jones`

Cerddi T. Gwynn Jones yw'r gyfrol gyntaf mewn cyfres newydd sbon, Seiri'r Canrifoedd, gan Gyhoeddiadau Barddas sy'n cynnig golwg newydd ar feirdd mawr y gorffennol. Golygydd y gyfrol hon yw Llŷr Gwyn Lewis ac ynddi ceir nifer o gerddi poblogaidd, ynghyd â rhai llai adnabyddus, gan y bardd enwog, T. Gwynn Jones.

Prynu

Bywyd a Gwaith
Ogwyn Davies

Llyfr dwyieithog yn olrhain hanes bywyd a gwaith yr artist Ogwyn Davies gan olrhain ei yrfa lewyrchus. Bydd y gyfrol yn sôn am ei addysg a'i gynefin a'i ddylanwadau mewn manylder, ei gariad at yr iaith, at Gymru a'i phobol. Bydd yn manylu am ei dechnegau amrywiol gan sôn am ei gariad tuag at ddysgu ac yna weithio ym maes crochenwaith, a sut ddaeth hynny'n elfen gref yn ei waith.

Prynu


The Last White Man
Moshin Hamid


From the internationally bestselling author of Exit West, a story of love, loss, and rediscovery in a time of unsettling changeOne morning, Anders wakes to find that his skin has turned dark, his reflection a stranger to him. At first he tells only Oona, an old friend, newly a lover. Soon, reports of similar occurrences surface across the land. Some see in the transformations the long-dreaded overturning of an established order, to be resisted to a bitter end. In many, like Anders's father and Oona's mother, a sense of profound loss wars with profound love. As the bond between Anders and Oona deepens, change takes on a different shading: a chance to see one another, face to face, anew.

Prynu

Femina
Janina Ramirez

THE INSTANT SUNDAY TIMES BESTSELLER'The women of the Middle Ages, so often silent and inconspicuous in our histories, find voice, agency and justice in this brilliant book' - Alice Roberts, bestselling author of Ancestors: A Prehistory of Britain in Seven Burials 'Beautifully written, wonderfully free-ranging and gloriously original, Femina makes us look into the mists of history in new, exciting and provocative ways. A joyous read' - Peter Frankopan, bestselling author of The Silk Roads ______ The middle ages are seen as a bloodthirsty time of Vikings, saints and kings: a patriarchal society which oppressed and excluded women. But when we dig a little deeper into the truth, we can see that the 'dark' ages were anything but.

Prynu


Hanes Tregaron a'r Cyffiniau
D. Ben Rees

Hanes ardal Tregaron - y bobl, y llefydd a straeon lleol. Yn cynnwys lluniau.

Prynu

Dychmygu Iaith
Mererid Hopwood

'Beth yw iaith?' Bu'r cwestiwn yn bwnc trafod maith ymhlith athronwyr, gwyddonwyr, addysgwyr a chymdeithasegwyr. Mewn ymgais i fwrw goleuni newydd ar y cwestiwn, try'r gyfrol hon at feirdd o Gymru a phedwar ban, gan holi sut y maen nhw wedi dychmygu iaith.

Prynu


Fantasies of the Bookstore
Eben J. Muse


This Element surveys the place of the bookstore in the creative imagination (the fantasies of the bookstore) through a study of novels in which bookstores play a prominent role in the setting or plot. Nearly 500 'bookstore novels' published since the first in 1917 have been identified. The study borrows the concept of 'meaningful locations' from the field of human geography to assess fictional bookstores as narrative events rather than static backgrounds.

Prynu

Plant a phobl ifanc