Skip to content

10 Uchaf y Mis

Medi

Mae 10 Uchaf Medi yn adlewyrchu'r digwyddiadau gynhaliwyd yn ystod y mis i ddathlu penblwydd y siop yn 20 oed. Cynhaliwyd digwyddiada yng nghwmni awduron pump o'r llyfrau ar y rhestr 10 uchaf. Mae Sgen I'm Syniad a Llyfr Lliwio Pel-Droed Cymru yn ddau lyfr newydd sbon, sydd wedi derbyn dipyn o sylw, yn amserol. Rwy'n edrych ymlaen yn arw at ddarllen Sgen I'm Syniad, ac mae'r Llyfr Lliwio Pel-Droed yn addas i unrhywun sy'n mwynhau lliwio, neu yn mwynhau pel-droed, neu y ddau! Mae Pridd yn nofel arbennig iawn, ac mae nifer yn dod i'w brynu ar argymhelliad rhywun sydd eisoes wedi ei ddarllen. Enillodd Mori prif wobr Llyfr y Flwyddyn 2022, sydd wedi cynnau diddordeb o'r newydd yn y nofel hon o 2021, ac mae Welsh (Plural) yn gasgliad arbennig o ysgrifau am ddyfodol Cymru gan amrywiol lenorion.