Skip to content

Gwobr Tir na n-Og 2023

Enillydd Oedran Cynradd

Llyfr stori-a-llun gwreiddiol, sy'n archwilio dyheadau a dychymyg plentyn. Ar bob tudalen mae'r prif gymeriad yn archwilio'r profiad o fod yn wahanol fathau o greaduriaid megis ddeinosor, pengwin, octopus neu grocodeil… ond yn fuan mae'n sylweddoli ei fod yn unigryw ac nad oes unrhyw un arall yn debyg iddo. Mae hyn yn anhygoel o arbennig!

Dwi Eisiau bod yn Ddeinosor
Luned a Huw Aaron

Prynu

Barn y bobl
Cynradd

Dyma stori ysbrydoledig y bachgen swil o Dredegar a ddaeth yn un o wleidyddion pwysicaf Prydain. Dilynwn ei siwrne o'r pwll glo i Dŷ'r Cyffredin, ynghyd â sefydlu'r Gwasanaeth Iechyd Cenedlaethol (NHS). Cyflwynir y stori mewn iaith syml a chlir, gyda darluniau hyfryd. Perffaith i'w ddarllen gyda phlentyn, neu ar gyfer darllenwyr newydd.

Nye
Manon Steffan Ros -
Valerianne Leblon

Prynu

Enillydd Oedran Uwchradd

Nofel antur i'r arddegau cynnar - y nofel gyntaf ar gyfer yr oed yma gan awdur straeon y ditectif poblogaidd Taliesin MacLeavy. Y canolbwynt ydi bachgen mud 15 oed, Manawydan Jones, sy'n darganfod taw ei gyn-daid ydi Manawydan fab Llŷr o'r Mabinogi. Nofel hawdd i'w darllen gyda themâu dwys, yn rhoi gwedd newydd ar rai o straeon y Mabinogi i gynulleidfa ifanc.

Manywadan Jones
Pair y Dadeni
Alun Davies

Prynu

Rhestr Fer Oedran Cynradd

Dros y Môr a'r Mynyddoedd

Addaswyd y chwedlau i'r Gymraeg gan Angharad Tomos, Haf Llewelyn, Mari George, Aneirin Karadog, Myrddin ap Dafydd, Anni Llŷn a Branwen Williams.

Prynu

Nye
Manon Steffan Ros -
Valerianne Leblond

Dyma stori ysbrydoledig y bachgen swil o Dredegar a ddaeth yn un o wleidyddion pwysicaf Prydain. Dilynwn ei siwrne o'r pwll glo i Dŷ'r Cyffredin, ynghyd â sefydlu'r Gwasanaeth Iechyd Cenedlaethol (NHS). Cyflwynir y stori mewn iaith syml a chlir, gyda darluniau hyfryd. Perffaith i'w ddarllen gyda phlentyn, neu ar gyfer darllenwyr newydd.

Prynu

Dwi Eisiau bod yn Ddeinosor
Luned a Huw Aaron

Llyfr stori-a-llun gwreiddiol, sy'n archwilio dyheadau a dychymyg plentyn. Ar bob tudalen mae'r prif gymeriad yn archwilio'r profiad o fod yn wahanol fathau o greaduriaid megis ddeinosor, pengwin, octopus neu grocodeil… ond yn fuan mae'n sylweddoli ei fod yn unigryw ac nad oes unrhyw un arall yn debyg iddo. Mae hyn yn anhygoel o arbennig!

Prynu

Rhestr Fer Oedran Uwchradd

Gwlad yr Asyn
Wyn Mason Efa -
Blosse Mason

Nofel graffig am asyn dof sy'n dioddef o hunanddelwedd gam. Wedi cael ei magu mewn modd gyfan gwbl ddynol, mae hi'n uniaethu'n llwyr gyda bodau dynol. Felly, er bod ganddi gorff asyn, mae ganddi feddylfryd dynol a chreda bod asynnod eraill yn greaduriaid twp ac anwaraidd! Ond, fel canlyniad i ddigwyddiadau'r stori, daw i gwestiynu ei hunaniaeth.

Prynu

Powell
Manon Steffan Ros

Nofel yw Powell am berthynas taid a'i ŵyr sy'n cyffwrdd ar berthynas Cymru gyda chaethwasiaeth, ac sy'n trafod sut i gydnabod erchyllterau ein hanes mewn ffordd sensitif. Ar ôl archwilio achau'r teulu, mae Taid ac Elis yn mynd i Virginia yn yr Unol Daleithiau i aildroedio llwybrau Edward Powell.

Prynu

Manywadan Jones
Pair y Dadeni
Alun Davies

Nofel antur i'r arddegau cynnar - y nofel gyntaf ar gyfer yr oed yma gan awdur straeon y ditectif poblogaidd Taliesin MacLeavy. Y canolbwynt ydi bachgen mud 15 oed, Manawydan Jones, sy'n darganfod taw ei gyn-daid ydi Manawydan fab Llŷr o'r Mabinogi. Nofel hawdd i'w darllen gyda themâu dwys, yn rhoi gwedd newydd ar rai o straeon y Mabinogi i gynulleidfa ifanc.

Prynu

Rhestr Fer Iaith Saesneg

The Blue Book of Nebo
Manon Steffan Ros

Dylan was six when The End came, back in 2018; when the electricity went off for good, and the 'normal' 21st century world he knew disappeared. Now he's 14 and he and his mam have survived in their isolated hilltop house above the village of Nebo in north-west Wales, learning new skills, and returning to old ways of living.

Prynu

The Mab
Matt Brown a Eloise Williams

Unarddeg o chwedlau'r Mabinogion - y casgliad clasurol o'r straeon Cymraeg hynaf erioed i'w hysgrifennu - wedi'u hadrodd gan awduron cyfoes mewn argraffiad dwyieithog, darluniadol.

Prynu

The Blackthorn Branch
Elen Caldecott

Antur hudolus yn llawn awyrgylch llên gwerin cyfoethog. Mae testun dychmygus Elen Caldecott yn adrodd stori am fachgen ifanc a gaiff ei hudo i'r arallfyd gan Dylwyth Teg dan fantell plant cyffredin.

Prynu

The Drowned Woods
Emily Lloyd-Jones

Ffantasi etheraidd - yn rhannol yn nofel, yn rhannol yn stori dylwyth teg - sy'n llawn chwedloniaeth Gymreig. Ar un adeg, roedd teyrnasoedd Cymru yn ferw o hud a lledrith ac o gythrwfl a gwrthdaro, ac mae Mererid 'Mer' yn gyfarwydd â'r ddeubeth. Hi yw'r swynwraig ddŵr olaf yn y tir, a gall drin dyfroedd â'i hud

Prynu