Skip to content

Gwobr Tir na n-Og

Dyma rhestr fer am y gwobrau am 2021

Oedran Cynradd

Ble Mae Boc
Ar Goll yn y Chwedlau
Huw Aaron

10 o luniau tudalen ddwbl. Bydd pob taenlen yn dangos golygfa lawn dop, gyda'r nod o ddod o hyd i Boc, y ddraig fach goch, sy'n cuddio ym mhob llun.

Prynu

Mae'r Cyfan i Ti
Luned Aaron

Cyfrol annwyl a theimladwy i'w darllen cyn mynd i gysgu wrth i riant gyflwyno rhai o ryfeddodau'r byd i'w plentyn. Dilynwn y dydd o'r wawr i'r machlud wrth i ni ddarllen am ryfeddodau'r byd sydd ar gael i'r plentyn.

Prynu

Sw Sara Mai
Casia Wiliam

Croeso i fyd Sara Mai, lle mae glanhau pw eliffant yn apelio lot mwy na mynd i'r ysgol, a ble mae'n llawer haws deall ymddygiad arth o Dde Affrica na merched eraill Blwyddyn 5.

Prynu

Oedran Uwchradd

Castell Siwgr
Angharad Tomos

Dwy ferch ar ddau gyfandir. Un lord ag awch am elw Stori ddirdynnol am gaethferch, am forwyn, am long a chastell ac am ddioddefaint y tu hwnt i ddychymyg.

Prynu

Llechi
Manon Steffan Ros

Mae Gwenno wedi cael ei lladd. Gwenno berffaith, glyfar, brydferth - hi oedd yn boblogaidd efo'r swots a'r bobol cŵl. Darganfuwyd ei chorff yn y chwarel, a bellach mae'r cops dros bob man ym Methesda, a phawb yn ceisio dod o hyd iddi. Ond does ganddyn nhw fawr o obaith, dim â hwythau'n gwybod y nesaf peth i ddim am sut ferch oedd hi go iawn.

Prynu

#Helynt
Rebecca Roberts

Mae Rachel Ross yn treulio llawer o'i hamser y tu allan i'r ysgol yn gofalu am ei mam, sy'n dioddef o iselder, a'i chwaer fach; ond uchafbwynt ei hwythnos yw sesiynau'r grŵp drama mae hi'n aelod ohono. Mae hi'n teimlo'n saff yno … yn wahanol i'r ysgol lle mae hi'n cael ei bwlio o ganlyniad i'w hanabledd.

Prynu

The Short Knife
Elen Caldecott

Mae'n 454OC, yr Ymerodraeth Rufeinig wedi cilio o Brydain a'r wlad ynghanol anhrefn yr Oesoedd Tywyll. Cafodd Mai ei diogelu hyd yma gan ei thad a'i chwaer, ond mae rhyfelwyr Sacsonaidd yn gorfodi'r teulu i ffoi i'r bryniau lle mae herwyr yn cuddio. A fydd Mai yn medru goroesi mewn byd lle gall siarad ei mamiaith arwain at farwolaeth a lle gall ymddiried mewn ceraint fod yn beryglus.

Prynu

The Quilt
Valerianne Leblond

Mae'r teulu bach yn gadael Cymru ac yn mynd i chwilio am fywyd gwell yn America bell. Dyma'r gyfrol gyntaf i Valériane sgwennu'r stori a chreu'r lluniau. Wedi'i gyhoeddi yn Gymraeg hefyd (ISBN: 9781784617974)

Prynu

Where the Wilderness Lives
Jess Butterworth

Ras am oroesiad yn dilyn pedwar plentyn a'u ci drwy ddyfroedd twyllodrus, coedwigoedd tewion a diffeithwch dyfnion, tywyll Cymru. Stori antur wedi'i hysgrifennu'n gelfydd ac wedi'i gosod ar gefndir o dirwedd llachar - perffaith ar gyfer dilynwyr Katherine Rundell.

Prynu

Dewis bychan iawn ydi hwn. Pwt i roi blas o beth sy ar gael yn y siop. Gallwch eu prynu yma, neu cysylltwch ar ebost i holi am lyfrau eraill...