Skip to content

Gwobr Tir na n-Og

Enillydd Oedran Cynradd

Sw Sara Mai
Casia Wiliam

Prynu

Croeso i fyd Sara Mai, lle mae glanhau pw eliffant yn apelio lot mwy na mynd i'r ysgol, a ble mae'n llawer haws deall ymddygiad arth o Dde Affrica na merched eraill Blwyddyn 5.

Rhestr Fer Oedran Cynradd

Ble Mae Boc
Ar Goll yn y Chwedlau
Huw Aaron

10 o luniau tudalen ddwbl. Bydd pob taenlen yn dangos golygfa lawn dop, gyda'r nod o ddod o hyd i Boc, y ddraig fach goch, sy'n cuddio ym mhob llun.

Prynu

Mae'r Cyfan i Ti
Luned Aaron

Cyfrol annwyl a theimladwy i'w darllen cyn mynd i gysgu wrth i riant gyflwyno rhai o ryfeddodau'r byd i'w plentyn. Dilynwn y dydd o'r wawr i'r machlud wrth i ni ddarllen am ryfeddodau'r byd sydd ar gael i'r plentyn.

Prynu

Sw Sara Mai
Casia Wiliam

Croeso i fyd Sara Mai, lle mae glanhau pw eliffant yn apelio lot mwy na mynd i'r ysgol, a ble mae'n llawer haws deall ymddygiad arth o Dde Affrica na merched eraill Blwyddyn 5.

Prynu

Enillydd Oedran Uwchradd

#Helynt
Rebecca Roberts

Prynu

Mae Rachel Ross yn treulio llawer o'i hamser y tu allan i'r ysgol yn gofalu am ei mam, sy'n dioddef o iselder, a'i chwaer fach; ond uchafbwynt ei hwythnos yw sesiynau'r grŵp drama mae hi'n aelod ohono. Mae hi'n teimlo'n saff yno … yn wahanol i'r ysgol lle mae hi'n cael ei bwlio o ganlyniad i'w hanabledd.

Rhestr Fer Oedran Uwchradd

Castell Siwgr
Angharad Tomos

Dwy ferch ar ddau gyfandir. Un lord ag awch am elw Stori ddirdynnol am gaethferch, am forwyn, am long a chastell ac am ddioddefaint y tu hwnt i ddychymyg.

Prynu

Llechi
Manon Steffan Ros

Mae Gwenno wedi cael ei lladd. Gwenno berffaith, glyfar, brydferth - hi oedd yn boblogaidd efo'r swots a'r bobol cŵl. Darganfuwyd ei chorff yn y chwarel, a bellach mae'r cops dros bob man ym Methesda, a phawb yn ceisio dod o hyd iddi. Ond does ganddyn nhw fawr o obaith, dim â hwythau'n gwybod y nesaf peth i ddim am sut ferch oedd hi go iawn.

Prynu

#Helynt
Rebecca Roberts

Mae Rachel Ross yn treulio llawer o'i hamser y tu allan i'r ysgol yn gofalu am ei mam, sy'n dioddef o iselder, a'i chwaer fach; ond uchafbwynt ei hwythnos yw sesiynau'r grŵp drama mae hi'n aelod ohono. Mae hi'n teimlo'n saff yno … yn wahanol i'r ysgol lle mae hi'n cael ei bwlio o ganlyniad i'w hanabledd.

Prynu

Enillydd Iaith Saesneg

The Short Knife
Elen Caldecott

Prynu

Mae'n 454OC, yr Ymerodraeth Rufeinig wedi cilio o Brydain a'r wlad ynghanol anhrefn yr Oesoedd Tywyll. Cafodd Mai ei diogelu hyd yma gan ei thad a'i chwaer, ond mae rhyfelwyr Sacsonaidd yn gorfodi'r teulu i ffoi i'r bryniau lle mae herwyr yn cuddio. A fydd Mai yn medru goroesi mewn byd lle gall siarad ei mamiaith arwain at farwolaeth a lle gall ymddiried mewn ceraint fod yn beryglus.

Rhestr Fer Iaith Saesneg

The Short Knife
Elen Caldecott

Mae'n 454OC, yr Ymerodraeth Rufeinig wedi cilio o Brydain a'r wlad ynghanol anhrefn yr Oesoedd Tywyll. Cafodd Mai ei diogelu hyd yma gan ei thad a'i chwaer, ond mae rhyfelwyr Sacsonaidd yn gorfodi'r teulu i ffoi i'r bryniau lle mae herwyr yn cuddio. A fydd Mai yn medru goroesi mewn byd lle gall siarad ei mamiaith arwain at farwolaeth a lle gall ymddiried mewn ceraint fod yn beryglus.

Prynu

The Quilt
Valerianne Leblond

Mae'r teulu bach yn gadael Cymru ac yn mynd i chwilio am fywyd gwell yn America bell. Dyma'r gyfrol gyntaf i Valériane sgwennu'r stori a chreu'r lluniau. Wedi'i gyhoeddi yn Gymraeg hefyd (ISBN: 9781784617974)

Prynu

Where the Wilderness Lives
Jess Butterworth

Ras am oroesiad yn dilyn pedwar plentyn a'u ci drwy ddyfroedd twyllodrus, coedwigoedd tewion a diffeithwch dyfnion, tywyll Cymru. Stori antur wedi'i hysgrifennu'n gelfydd ac wedi'i gosod ar gefndir o dirwedd llachar - perffaith ar gyfer dilynwyr Katherine Rundell.

Prynu