Skip to content

Rhestr Fer Llyfr y Flwyddyn

Ar Orfennaf 1af cyhoeddodd Llenyddiaeth Cymru Restr Fer Llyfr y Flwyddyn 2020. Ac am restr da. Rhywbeth at ddant pawb. Os yn chwilio am ysbrydoliaeth am rywbeth i'w ddarllen, beth am gychwyn efo un neu ddau o'r rhain.

Barddoniaeth

Hwn ydy'r llais, tybad?
Caryl Bryn

Cyfrol gyntaf Caryl Bryn o gerddi. Dyma gasgliad sy'n chwilio'n barhaus - yn swigod y noson gynt ac yn lludw y bore wedyn. Cyfrol sy'n ymdrin yn grefftus â galar, serch ac ieuenctid.

Pentre Du, Pentre Gwyn
Myrddin ap Dafydd

Casgliad o gerddi diweddaraf Myrddin ap Dafydd wedi'i ddylunio'n gain gan Olwen Folwer.

Ar Ben y Lôn
Idris Reynolds

Cyfrol o farddoniaeth gyfoes gan y Prifardd Idris Reynolds. Dyma ei drydedd gyfrol o gerddi. 'Cyfrol ddisglair ei chrefft a'i hawen yw "Ar Ben y Lôn", gydag ôl y pen a'r galon ar bob sillaf ohoni.' (Ceri Wyn Jones)

Ffuglen

Babel
Ifan Morgan Jones

Nofel ddirgelwch ddarllenadwy a chyffrous, wedi ei lleoli mewn tref ddiwydiannol yn ail hanner y 19eg ganrif. Mae'r prif gymeriad Sara yn dianc o afael ei thad sy'n weinidog alcoholig, ac yn dod i'r dre, wedi gweld hysbyseb am swydd newyddiadurol yng ngwasg Joseph Glass, dyn busnes rhyddfrydol a golygydd papur newydd "Llais y Bobol".

Iaith y Nefoedd
Llwyd Owen

Gweledigaeth o Gymru 'ar ol y bleidlais'. Yng Nghymru y dyfodol mae awdur tlawd o'r enw T yn cael ei ddyrchafu'n 'Dad' y genedl gyda chanlyniadau dychrynllyd. Rhan o brosiect cyffrous, fe fydd y nofela hon yn cael ei chyhoeddi i gydfynd gydag albym newydd grwp yr Ods ac yn rhannu yr un gwaith celf.

Gwirionedd
Elinor Wyn Reynolds

Nofel ysgubol sy'n cynnig golwg newydd ar un o ddigwyddiadau mawr bywyd - marwolaeth. Mae'n llawn dagrau, direidi a dathlu, ond yn bennaf oll, mae'n gorlifo â chariad

Ffeithiol Greadigol

Merched y Chwyldro
Gwenan Gibbard

Hanes y merched oedd yn canu pop yng Nghymru yn y 60u a'r 70au (yn cynnwys 2 CD).

Byd Gwynn
Alan Llwyd

Cofiant cynhwysfawr ac arloesol am fywyd a gwaith y bardd, y llenor a'r ysgolhaig T. Gwynn Jones (1871-1949).

Cymry Lerpwl
D Ben Rees

Y mae'r gyfrol hon yn benllanw degawdau o waith ymchwil gan y Parch. D Ben Rees i hanes unigryw Cymry Lerpwl a glannau Merswy. Mae'n drysorfa o wybodaeth am bobl a digwyddiadau am un o'r dinasoedd mwya diddorol yn hanes Cymru a'r Gymraeg.

Plant

Llyfr Adar Mawr y Plant
Onwy Gower

Llyfr ffeithiol hyfryd am 50 o adar sydd i'w gweld yng Nghymru, wedi ei ddylunio'n ddeniadol, gyda tudalen ddwbl i bob aderyn, yn cynnwys ffeithiau, ffotograffau a lluniau wedi eu comisiynu'n arbennig ar gyfer y gyfrol. Bydd ffeithiau megis maint, cynefin a bwyd yr adar, disgrifiad, mis-o-metr, Ffeithiau Ffab a geirfa.

Yr Horwth
Elidir Jones

Dyma'r nofel gyntaf mewn cyfres ffantasi newydd i bobl ifanc - ac i unrhyw un hyn sy'n hoff o antur. Mae bwystfil yn bygwth y wlad - creadur yn syth o ganol hunllef - Yr Horwth.

Genod Gwych a Merched Medrus
Medi Jones-Jackson

Llyfr am 12 o ferched ysbrydoledig o Gymru e.e. Tori James, Laura Ashley, Eileen Beasley, Amy Dillwyn, Haley Gomez. Mae'r merched yn arbenigwyr yn eu meysydd penodol ac yn dod o bob rhan o Gymru. Mae'r llyfr yn llawn hwyl, ffeithiau, posau, gweithgareddau, cartwnau a lluniau lliwgar, wedi ei ddylunio gan Dyfan Williams a'r testun gan Medi Jones-Jackson.