Skip to content

Llyfr y Flwyddyn

Yr Ennillwyr

Barddoniaeth

Hwn ydy'r llais, tybad?
Caryl Bryn

Cyfrol gyntaf Caryl Bryn o gerddi. Dyma gasgliad sy'n chwilio'n barhaus - yn swigod y noson gynt ac yn lludw y bore wedyn. Cyfrol sy'n ymdrin yn grefftus â galar, serch ac ieuenctid.

Ffuglen

Babel
Ifan Morgan Jones

Nofel ddirgelwch ddarllenadwy a chyffrous, wedi ei lleoli mewn tref ddiwydiannol yn ail hanner y 19eg ganrif. Mae'r prif gymeriad Sara yn dianc o afael ei thad sy'n weinidog alcoholig, ac yn dod i'r dre, wedi gweld hysbyseb am swydd newyddiadurol yng ngwasg Joseph Glass, dyn busnes rhyddfrydol a golygydd papur newydd "Llais y Bobol".

Ffeithiol Greadigol

Byd Gwynn
Alan Llwyd

Cofiant cynhwysfawr ac arloesol am fywyd a gwaith y bardd, y llenor a'r ysgolhaig T. Gwynn Jones (1871-1949).

Plant

Yr Horwth
Elidir Jones

Dyma'r nofel gyntaf mewn cyfres ffantasi newydd i bobl ifanc - ac i unrhyw un hyn sy'n hoff o antur. Mae bwystfil yn bygwth y wlad - creadur yn syth o ganol hunllef - Yr Horwth.