Skip to content

Llyfr y Flwyddyn

Enillydd

Nofel gyfoes bwerus i oedolion - nofel gyntaf Ffion Dafis, awdur Syllu ar Walia ac actores adnabyddus..

Mori
Ffion Dafis

Prynu

Barddoniaeth
Enillydd

Yn y 'bargeinio rhwng meddalwch a chadernid' y mae cerddi ail gyfrol Grug Muse yn digwydd; yn y cyrff o ddwr sy'n ddihangfa ac yn fygythiad yn un gwynt. Mae haenau daeareg yn datgelu haenau'r hunan, mewn gwaith sy'n dangos fod y ffin rhwng poen a phleser, rhwng y cignoeth a'r synhwyrus, mewn gwirionedd yn denau iawn…

merch y llyn
Grug Muse

Prynu

Barddoniaeth
Rhestr Fer

merch y llyn
Grug Muse

Yn y 'bargeinio rhwng meddalwch a chadernid' y mae cerddi ail gyfrol Grug Muse yn digwydd; yn y cyrff o ddwr sy'n ddihangfa ac yn fygythiad yn un gwynt. Mae haenau daeareg yn datgelu haenau'r hunan, mewn gwaith sy'n dangos fod y ffin rhwng poen a phleser, rhwng y cignoeth a'r synhwyrus, mewn gwirionedd yn denau iawn...

Prynu

Stafelloedd Amhenodol
Iestyn Tyne

Dyma gasgliad o sonedau gan y bardd Iestyn Tyne. Mae ei drydedd gyfrol yn gasgliad o gerddi sy’n aflonyddu ac yn cyffroi, yn fyfyrdodau tyner, chwyrn ar gyflwr cymuned, cynefin a byd.

Prynu

Cawod Lwch
Rhys Iorwerth

Casgliad newydd o farddoniaeth gan y bardd Rhys Iorwerth - cerddi'r tridegau, cerddi newid byd - sydd wedi dychwelyd i'w fro enedigol yng Nghaernarfon, wedi pymtheg mlynedd yng Nghaerdydd. 'Plethiad o'r heulog a'r drycinog, y dwys a'r ysgafn, y mawr a'r mân' sydd yma, gyda ffotograffau Geraint Thomas yn lliwio'r cyfan.

Prynu

Ffeithiol Greadigol
Enillydd

Non Parry, y gantores dalentog o'r grŵp pop Eden, sy'n mynd y tu ôl i fyd glamyrys y sîn bop gan drafod iechyd meddwl yn onest iawn. Mae hefyd yn trafod heriau a salwch ei gŵr, y comedïwr Iwan John, a'r effaith gafodd blynyddoedd o ddisgwyl am drawsblaniad ar y teulu cyfan.

Paid â bod Ofn
Non Parry

Prynu

Ffeithiol Greadigol
Rhestr Fer

Paid â bod Ofn
Non Parry

Non Parry, y gantores dalentog o'r grŵp pop Eden, sy'n mynd y tu ôl i fyd glamyrys y sîn bop gan drafod iechyd meddwl yn onest iawn. Mae hefyd yn trafod heriau a salwch ei gŵr, y comedïwr Iwan John, a'r effaith gafodd blynyddoedd o ddisgwyl am drawsblaniad ar y teulu cyfan.

Prynu

Eigra Hogan fach o'r Blaena
Eigra Lewis Roberts

Hunangofiant un o'n prif awduron sy'n bendant wedi gwneud ei marc ar ein diwylliant. Dyma ferch a fagwyd yng nghysgod y llechi ac sydd heb anghofio ei gwreiddiau.

Prynu

Dod Nôl at fy Nghoed
Carys Eleri

Dyw marwolaeth ddim yn ddoniol, ond mae chwerthin yn iach yn gallu bod yn therapi. Yn y gyfrol hon mae'r actores a'r gomedïwraig dalentog, Carys Eleri, yn trafod cyfnod anodd iddi hi ac i'w theulu yn gwbl ddi-flewyn ar dafod. O’r dwys i’r digri a’r dirdynnol mae’r gyfrol hon yn trafod bywyd a marwolaeth yn llais agos-atoch Carys Eleri.

Prynu

Ffuglen
Enillydd

Nofel gyfoes bwerus i oedolion - nofel gyntaf Ffion Dafis, awdur Syllu ar Walia ac actores adnabyddus..

Mori
Ffion Dafis

Prynu

Ffuglen
Rhestr Fer

HELA
Aled Hughes

Nofel am gyfeillgarwch, rhagrith a chymuned yw Hela. Ceir hanes criw o ffrindiau - Callum, Babo, Jac Do a Saim Bach - sy’n gorfod tyfu i fyny’n gyflym iawn wrth i’r gymuned, ei phobl a phob dim sy’n gyfarwydd iddynt gael eu chwalu’n yfflon.

Prynu

Hannah-Jane
Lleucu Roberts

Mae Hannah-Jane yn colli ei chof, ond mae ei thafod yn siarp fel rasel, fel y gŵyr Beth ei chymdoges yn iawn. Stori deuluol ddirdynnol fydd yn gwneud i chi ysu i droi'r tudalennau wrth geisio datrys y dirgelwch yng ngorffennol Hannah-Jane. Enillydd Gwobr Goffa Daniel Owen 2021.

Prynu

Mori
Ffion Dafis

Nofel gyfoes bwerus i oedolion - nofel gyntaf Ffion Dafis, awdur Syllu ar Walia ac actores adnabyddus..

Prynu

Plant a Phobl Ifanc
Enillydd

Pump nofel fer i'r arddegau hyn sy'n cydblethu. Mae Y Pump yn dilyn criw o ddisgyblion yn Ysgol Gyfun Llwyd, wrth iddynt ddarganfod y pwer sydd gan eu harallrwydd pan maen nhw'n dod at ei gilydd fel cymuned. Gyda safbwyntiau unigryw Tim, Tami, Aniq, Robyn a Cat yn ein tywys, down i adnabod realiti cymhleth bod yn berson ifanc ar yr ymylon heddiw.

Y Pump
Amrywiol

Prynu

Plant a Phobl Ifanc
Rhestr Fer

Y Pump
Amrywiol

Pump nofel fer i'r arddegau hyn sy'n cydblethu. Mae Y Pump yn dilyn criw o ddisgyblion yn Ysgol Gyfun Llwyd, wrth iddynt ddarganfod y pwer sydd gan eu harallrwydd pan maen nhw'n dod at ei gilydd fel cymuned. Gyda safbwyntiau unigryw Tim, Tami, Aniq, Robyn a Cat yn ein tywys, down i adnabod realiti cymhleth bod yn berson ifanc ar yr ymylon heddiw.

Prynu

Gwag y Nos
Sioned Wyn Roberts

Dim ond un rebel sydd ei angen er mwyn gwneud gwahaniaeth. A ti ydy honno, Magi.’ Yn 1867 mae bywyd yn anodd, ac os wyt ti'n dlawd mae’n uffern.

Prynu

Pam?
Luned a Huw Aaron

Mae'r llyfr hwyliog hwn yn codi nifer o gwestiynau gan fachgen bach direidus. Mae i'r gyfrol eirfa syml ar ffurf mydr ac odl drwyddi draw, a bydd iddi ddelweddau inc lliwgar i asio â’r testun. Wrth i’r gyfrol fynd rhagddi, bydd y cwestiynau chwareus yn mynd yn fwyfwy dros ben llestri wrth i’r bachgen leisio ei rwystredigaethau.

Prynu