Skip to content

Llyfr y Flwyddyn 2023

Y Prif Wobr

Pridd
Llyr Titus

Prynu

Nofel fer drawiadol sy'n bortread byw, ac effeithol o gynnil, o gymeriad unigryw ac o'r newid yng nghefn gwlad Llŷn. Campwaith.

Drift
Caryl Lewis

Barddoniaeth
Enillydd

Anwyddoldeb
Elinor Wyn Rowlands

Prynu

Cyfrol gyntaf o gerddi gan Elinor Wyn Reynolds. Os mai taith yw bywyd, yna cyfrol yw Anwyddoldeb sy'n cerdded llwybr bywyd gan sylwi ar y profiadau a'r dewisiadau ddaw i'n rhan, ac aros weithiau ar hyd y ffordd.

Barddoniaeth
Rhestr Fer

Tosturi
Menna Elfyn

Cyfrol newydd o gerddi gan y bardd Menna Elfyn. Casgliad o gerddi sy'n marwnadu ac yn moli, yn herio ac yn tosturio yw'r gyfrol hon wrth i'r bardd ymateb i'r camweddau a wnaed yn erbyn menywod dros y canrifoedd.

Prynu

Y Lôn Hir Iawn
Osian Wyn Owen

Cyfrol gyntaf o gerddi Osian Wyn Owen a'r nawfed yn y gyfres boblogaidd Tonfedd Heddiw sy'n rhoi cyfle i feirdd newydd gyhoeddi eu gwaith.

Prynu

Anwyddoldeb
Elinor Wyn Rowlands

Cyfrol gyntaf o gerddi gan Elinor Wyn Reynolds. Os mai taith yw bywyd, yna cyfrol yw Anwyddoldeb sy'n cerdded llwybr bywyd gan sylwi ar y profiadau a'r dewisiadau ddaw i'n rhan, ac aros weithiau ar hyd y ffordd.

Prynu

Ffeithiol Greadigol
Enillydd

Cylchu Cymru
Gareth Evans-Jones

Prynu

Dyma gyfrol o ddarnau o lenyddiaeth sy'n cynnig mewnwelediad cryno i leoliadau - eu straeon, hanes, chwedloniaeth, a'u cyfaredd. Teflir goleuni ar fannau amrywiol o Fôn i Fynwy, ar hyd yr arfordir a Chlawdd Offa. Mae Gareth Evans-Jones yn awdur, yn ddramodydd ac yn ddarlithydd. Ceir ffotograffau i gyd-fynd â phob lle a dyluniwyd gan Olwen Fowler.

Ffeithiol Greadigol
Rhestr Fer

Sgen i'm Syniad
Gwenllian Ellis

Dyma lyfr am ffrindiau, teulu, tyfu fyny yng ngogledd Cymru, teimlo fel bo chdi'n cael dy adael ar ôl, snogio, secs, y gwersi ti'n ddysgu ar y ffordd a'r bobl sy'n dy gario di pan doeddach chdi ddim hyd yn oed yn gwybod bo chdi angen cael dy gario. Llyfr am ffeindio sens pan sgen ti'm syniad.

Prynu

Cylchu Cymru
Gareth Evans-Jones

Dyma gyfrol o ddarnau o lenyddiaeth sy'n cynnig mewnwelediad cryno i leoliadau - eu straeon, hanes, chwedloniaeth, a'u cyfaredd. Teflir goleuni ar fannau amrywiol o Fôn i Fynwy, ar hyd yr arfordir a Chlawdd Offa. Mae Gareth Evans-Jones yn awdur, yn ddramodydd ac yn ddarlithydd. Ceir ffotograffau i gyd-fynd â phob lle a dyluniwyd gan Olwen Fowler.

Prynu

Cerdded y Caeau
Rhian Parry

Yn sgil y diddordeb cynyddol mewn enwau lleoedd, bydd Rhian Parry yn cerdded y caeau i ddatgelu'r hanes a'r cyfrinachau y tu ôl i enwau lleoedd, enwau ffermydd ac enwau caeau Ardudwy. Cyfrol yn llawn lluniau a mapiau sy'n rhan o ymchwil yr awdur ar enwau ffermydd a chaeau Ardudwy a'r hyn maent yn ei ddadlennu am dirwedd, hanes lleol a diwylliant Cymru gyfan.

Prynu

Ffuglen
Enillydd

Pridd
Llyr Titus

Prynu

Nofel fer drawiadol sy'n bortread byw, ac effeithol o gynnil, o gymeriad unigryw ac o'r newid yng nghefn gwlad Llŷn. Campwaith.

Ffuglen
Rhestr Fer

Pumed Gainc y Mabinogi
Peredur Glyn

Anghofiwch beth rydych chi'n ei gredu sy'n wir. Rhiannon, Gwydion, Mathonwy - oeddech chi'n meddwl mai dim ond chwedlau ydyn nhw? Mae'r 'Llyfr Glas' wedi cael ei ailddarganfod… mae creaduriaid amhosib yn ymgasglu yn y cysgodion… ac mae grymoedd sydd tu hwnt i'ch dealltwriaeth yn ymestyn eu crafangau er mwyn rhwygo'ch realiti yn ddarnau.

Prynu

Rhyngom
Sioned Erin Hughes

Enillydd Medal Ryddiaith Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion 2022 "Dyma gasgliad crefftus, craff, sa sawl stori sy'n dyfnhau efo pob darlleniad". Dylan Iorwerth "Llwydda i dreiddio i ddyfnderoedd y cymeriadau a pheri i ni eu gweld fel pobl go iawn". Meg Elis "Lluniodd gasgliad o ymsonau sy'n cyfleu gwahanol fathau ar adnabod rhwng dau unigolyn, a chefais flas mawr ar bob un ohonynt". Eurig Salisbury

Prynu

Pridd
Llyr Titus

Nofel fer drawiadol sy'n bortread byw, ac effeithol o gynnil, o gymeriad unigryw ac o'r newid yng nghefn gwlad Llŷn. Campwaith.

Prynu

Plant a Phobl Ifanc
Ennillydd

Dwi Eisiau Bod yn Ddeinosor
Luned Aaron Huw Aaron

Prynu

Llyfr stori-a-llun gwreiddiol, sy'n archwilio dyheadau a dychymyg plentyn. Ar bob tudalen mae'r prif gymeriad yn archwilio'r profiad o fod yn wahanol fathau o greaduriaid megis ddeinosor, pengwin, octopus neu grocodeil… ond yn fuan mae'n sylweddoli ei fod yn unigryw ac nad oes unrhyw un arall yn debyg iddo. Mae hyn yn anhygoel o arbennig!

Plant a Phobl Ifanc
Rhestr Fer

Dwi Eisiau Bod yn Ddeinosor
Luned Aaron Huw Aaron

Llyfr stori-a-llun gwreiddiol, sy'n archwilio dyheadau a dychymyg plentyn. Ar bob tudalen mae'r prif gymeriad yn archwilio'r profiad o fod yn wahanol fathau o greaduriaid megis ddeinosor, pengwin, octopus neu grocodeil… ond yn fuan mae'n sylweddoli ei fod yn unigryw ac nad oes unrhyw un arall yn debyg iddo. Mae hyn yn anhygoel o arbennig!

Prynu

Byd Bach Dy Hun
Sioned Medi Evans

Llyfr llun a stori syml, mewn mydr ac odl, gan yr awdur a'r artist Sioned Medi Evans. Mae Byd Bach Dy Hun yn holi'r darllenwyr am ryfeddodau eu byd. Beth sydd i'w weld, pa lefydd arbennig sy'n bodoli, a pha fath o bobol a chreaduriaid sy'n byw yno?

Prynu

Powell
Manon Steffan Ros

Nofel yw Powell am berthynas taid a'i ŵyr sy'n cyffwrdd ar berthynas Cymru gyda chaethwasiaeth, ac sy'n trafod sut i gydnabod erchyllterau ein hanes mewn ffordd sensitif. Ar ôl archwilio achau'r teulu, mae Taid ac Elis yn mynd i Virginia yn yr Unol Daleithiau i aildroedio llwybrau Edward Powell.

Prynu

Rhestr Fer Saesneg

Barddoniaeth / Poetry
Enillydd

As if to Sing
Paul Henry

Barddoniaeth / Poetry
Short List

As if to Sing
Paul Henry

Prynu

The Language of Bees
Rae Howells

Prynu

A Marginal Sea
Zoe Skoulding

Prynu

Ffeithiol Greadigol / Creative Non Fiction
Enillydd

And
Isabel Adonis

Ffeithiol Greadigol / Creative Non Fiction
Short List

And
Isabel Adonis

Prynu

The Sound of Being Human
Jude Rogers

Prynu

Original Sins
Matt Rowland Hill

Buy

Ffuglen / Fiction Rhys Davies Trust
Enillydd

Drift
Caryl Lewis

Ffuglen / Fiction Rhys Davies Trust
Short List

This is not who we are
Sophie Buchaillard

Prynu

Fannie
Rebecca F. John

Prynu

Drift
Caryl Lewis

Prynu

Plant a Phobl Ifanc / Children and Young Adults
Ennillydd

When the War Came Home
Lesley Parr