Skip to content

Pel-droed

Alun yr Arth a'r Gem Bel-Droed
Morgan Tomos

Mae Alun wedi cael ei ddewis i ymarfer gyda thîm pêl-droed Cymru. Ond dyw e ddim yn chwarae'n dda iawn felly mae'n penderfynu bod yn ddyfarnwr. Ond sut ddyfarnwr yw Alun tybed? Dyma'r 24ain yng nghyfres boblogaidd Alun yr Arth.

Prynu

Meddwl am Man U
Rhodri Jones

Dechreuodd Rhodri ei yrfa fel pêl-droediwr proffesiynol ifanc yn Man U rhwng 1996 a 2000. Chwaraeodd i Rotherham ac yn Uwch Gynghrair Cymru i Gwmbrân a Chaerfyrddin, cyn ymddeol yn dilyn anafiadau i’w ben-glin. Yn y gyfrol hon, olrheinir obsesiwn plentyn â phêl-droed a cheir hanesion rhyfeddol am gyrraedd yr uchelfannau pan gafodd ei arwyddo gan un o glybiau mwya'r byd.

Prynu

Academi Pel-Droed
Gyda'n Gilydd

Mae Jake Oldfield yn bêl-droediwr dawnus sy'n chwarae i'r tîm lleol. Er ei fod yn fychan o gorff, mae'n breuddwydio y caiff, ryw ddydd, wireddu ei freuddwyd o chwarae i dîm o safon uwch. Addasiad Cymraeg Mari George o Football Academy: Boys United, sy'n rhan o gyfres newydd am bêl-droedwyr addawol sy'n ysu am wireddu eu breuddwydion.

Prynu

Academi Pel-Droed
Dim Chwarae

Addasiad Cymraeg Mari George o Football Academy: The Real Thing, sy'n rhan o gyfres newydd am bêl-droedwyr addawol sy'n ysu am wireddu eu breuddwydion. Mae Tomas, y gôl-geidwad ifanc, wrth ei fodd yn dychwelyd i Wlad Pwyl, ei wlad enedigol, i chwarae mewn twrnameint rhyngwladol, ond gall gwrthdaro rhyngddo ef a'i gapten fygwth llwyddiant y tîm.

Prynu

Brenin y Trainyrs
Pryderi Gwyn Jones

ADIDAS, NIKE, PUMA, VANS, CONVERSE, REEBOK… Dyma stori am fachgen sydd wrth ei fodd efo trenyrs! Wir yr! Mae o'n ysu am gael pâr o'r trenyrs Adidas gorau sydd yn siop 'sgidiau fwyaf cŵl y dre, Foot Locker.

Prynu

Kaiser y Trenyrs
Pryderi Gwyn Jones

Dilyniant i Brenin y Trenyrs.

Prynu

Ultimate Football Heroes
Bale

Gareth Bale: The Boy Who Became a Galactico tracks the Welsh wizard's impressive rise from talented schoolboy to Real Madrid star. This is the inspiring story of how Bale beat the odds and became the most expensive player in football history.

Prynu

Alun the Bear and the Football Match

Mae Alun wedi cael ei ddewis i ymarfer gyda thîm pêl-droed Cymru. Ond dyw e ddim yn chwarae'n dda iawn felly mae'n penderfynu bod yn ddyfarnwr. Ond sut ddyfarnwr fydd Alun tybed?

Prynu

The Welsh Football
Quiz Book

Llyfr cwis difyr yn cynnwys 20 pennod am amryfal agweddau ar bêl-droed rhyngwladol Cymru. Mae'r penodau amrywiol yn rhoi sylw i Gareth Bale, John Charles (y Cawr Addfwyn), Gary Speed, rheolwyr a chwaraewyr eraill, y flwyddyn 1976, a llawer mwy.

Prynu

Fi ac Aaron Ramsey
Manon Steffan Ros

Mae'r stori'n ymwneud â Dan a Deio, gyda'r nofel yn gorffen gyda Chymru yn cyrraedd Ewro 2020. Mae eu perthynas fel gêm bêl-droed - yn uchafbwyntiau bendigedig, ac yn isafbwyntiau siomedig, torcalonnus. Ond drwy bêl-droed, mae'r ddau yn dod i ddeall ei gilydd, a dod i werthfawrogi mai gwahanol gryfderau a chyd-chwarae sy'n creu tîm go iawn.

Prynu

Fi a Joe Allen
Manon Steffan Ros

Does gan Marc ddim perthynas dda iawn â'i dad, ond mae'r ddau'n mynd efo'i gilydd bob dydd Sadwrn i weld tîm Dinas Bangor. Mae'r bachgen (Marc, ar ôl Mark Hughes) yn datblygu obsesiwn efo Joe Allen, sydd, ym meddwl Marc, yn debyg i'w dad. Mae Marc a'i dad yn mynd ar eu gwyliau cyntaf gyda'i gilydd i Ffrainc i weld Cymru'n chwarae, a dyma lle mae'r ddau yn dod i adnabod ei gilydd yn iawn.

Prynu

Ffan Bach
Pel droed Cymru

Mae'r ffan bach o Gymru yn cael cyfle i weld tîm pêl-droed Cymru yn chwarae mewn gêm fawr! Stori i blant 3-5 oed.

Prynu

Llyfr Sticeri Pel droed

Llyfr yn llawn sticeri, sbort a sbri yn seiliedig ar y byd pêl-droed. Addasiad o Football Sticker Book (Usborne, 2010).

Prynu

Red Dragons

Mae'r Red Dragons yn adrodd hanes y gêm bêl-droed yng Nghymru ers y dyddiau cynnar yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg - gan gynnwys pennod ar y daith i rowndiau terfynol Euro 2016.

Prynu

Pel-Droed Cymru
Welsh Football

Cyfrol ysgafn yn llawn gwybodaeth ddifyr ar gyfer pob dydd o'r flwyddyn, o'r maes rhyngwladol (dynion a merched) i'r prif glybiau Cymreig a'r gwahanol gystadlaethau, yn cynnwys: y chwaraewyr, y rheolwyr a'r dyfarnwyr; y digwyddiadau mawr; y gemau cofiadwy: y gwych a'r gwachul. Mae'r gyfrol yn cynnwys un ffaith diddorol ar gyfer pob un diwrnod o'r flwyddyn.

Prynu

Y Crysau Cochion
Gwynfor Jones

O Ivor Allchurch i Eric Young, dyma lyfr cynhwysfawr yn nodi manylion pob chwaraewr sydd wedi derbyn cap i Gymru yn ystod y saith deg mlynedd diwethaf. Mae'n cynnwys ystadegau cyflawn yn ogystal â storïau lliwgar am lawer o'r chwaraewyr, yn cynnwys sêr Cymru Ewro 2016. Llyfr hanfodol i bob cefnogwr pêl-droed ac anrheg perffaith ar gyfer y Nadolig.

Prynu

Malcolm Allen
Hunangofiant

Hunangofiant y chwaraewr pêl-droed a'r sylwebydd poblogaidd Malcolm Allen o Ddeiniolen. Fel pêl-droediwr cafodd ei wrthod gan Ron Atkinson, a dybiai ei fod yn rhy fach, ond cafodd gyfle yn Watford o dan Graham Taylor a chwaraeodd i Norwich, Oldham ac yna i Newcastle o dan Kevin Keegan. Enillodd 14 cap dros Gymru. Ysgrifennwyd ar y cyd â Geraint Jones.

Prynu

Allez Les Gallois!
Daniel Davies

Ffrainc; Mehefin 2016. Mae Delyth Welsh yn edrych ymlaen at wyliau carafân hamddenol yn Ffrainc, yn mwynhau'r gwin, yr haul a'r awyrgylch… ond rhywbeth arall yn hollol sydd ar feddwl ei gŵr, Les.

Prynu