Skip to content

Palas Print is an independent bookshop located within Caernarfon's town walls selling English and Welsh language books from Wales and the World.

Argymell / Recommend

John Jenkins
The Reluctant Revolutionary

Dr Wyn Thomas

Wrth nodi 50 mlynedd ers yr Arwisgo cyfle i ddysgu mwy am John Jenkins y 'Welsh Extremist'

On the 50th anniversary of the Investiture of prince Charles, learn more about John Jenkins the legendary Welsh extremist

Byw yn fy Nghroen

Profiadau dirdynnol 12 o bobl ifanc sydd wedi gorfod brwydro gyda salwch a chyflyrau hir dymor. Mae'r cyfranwyr yn trafod yn fanwl afiechydon meddyliol a chorfforol fel cancr, epilepsi, clefyd Crohn's, spina bifida, nam ar y golwg, OCD, iselder a gor-bryder.

The experience of 12 young people who face the challenges of living with long term illness and conditions

Newydd / New

On the Black Hill
Mike Parker

Dim Croeso 69
Arwel Vittle

Opening Hours

Llun/Monday 9:30 - 6:00
Mawrth/Tuesday 9:30-6:00

Mercher/Wednesday 9:30-6:30
Iau/Thursday 9:30-6:00\
Gwener/Friday 9:30-6:30
Sadwrn/Saturday 9:00-5:30
Sul/Sunday ar gau/closed