Skip to content

Siop lyfrau annibynnol yng nghanol tref caerog Caernarfon yn gwerthu llyfrau Cymraeg a Saesneg o Gymru a'r byd.

Rhestr Fer Llyfr y Flwyddyn Fideo Digwyddiad Mike Parker on the Red Hill Herio Hiliaeth Newydd Argymhellion Rhestr Fer Gwobrau Tir na n-Og

Trefniadau 04 - 07 i 10 - 07

Am yr wythnos i ddod, bydd y drws ar agor rhwng 10 a 2 fel a ganlyn

dydd Sadwrn 04/07,
dydd Llun AR GAU
dydd Mawrth 06/07
dydd Mercher 07/07
dydd Iau AR GAU
dydd Gwener 09/07
dydd Sadwrn 10/07

Er mwyn hwyluso pethau i bawb, ac i geisio cadw pawb yn ein cymuned yn ddiogel, gofynwn yn garedig i chi

- archebu ymlaen llaw os yn bosib, (ar lein, dros y ffôn, drwy ebost).

- disgwyl am gadarnhad gennym bod eich parsel yn barod i'w gasglu.

Yn anffodus, am y tro, NI fydd yn bosib i chi grwydro o gwmpas y siop.

- rydym yn parhau i gynnig gwasanaeth dosbarthu i'ch cartref yng Nghaernarfon, a gwasanaeth danfon i'r cartref o fewn 5 milltir yn rheolaidd.

- rydym hefyd yn parhau i gynnig gwasanaeth postio, ac yn cau y siop ar gyfer casgliadau am 2pm er mwyn ein galluogi i gludo parseli i'r post a darparu'r gwasanaeth dosbarthu i'r cartref.

Byddwn yn adolygu'r drefn o wythnos i wythnos.

Byddwn yn delio gyda pob archeb yn ei dro, ond efallai na fyddwch yn cael ymateb yn syth. Gofynwn i chi fod yn amyneddgar.

Credwn yn gryf mai iechyd, lles a diogelwch ein cymuned yw ein blaenoriaeth, ac rydym yn credu mai pwyll piau hi ar hyn o bryd. Rydym yn gwneud hynny fedrwn ni i weithredu mewn ffordd diogel er ein lles ni i gyd yn y tymor byr, ac yn y tymor hir.

Yr ydym yn gofyn ichi'n garedig peidio dod i'r siop os yr ydych yn amau bod genych unrhyw symptomau Covid 19

Sut i Archebu
  • ar lein - os da chi'n gwybod yn union be da chi eisau, dyma'r ffordd mwyaf sydyn i gael llyfrau SIOP
  • dros y ffôn 01286 674631 (Llun i Gwener 10:00 - 14:00)
  • trwy e bost eirian@palasprint.com - os oes gennych gwestiwn, neu angen help i ddewis rhywbeth addas
  • neges facebook /twitter/instagram
Talu a Dosbarthu
  • dros y ffôn 01286 674631
  • ar lein
  • Gwnawn anfon linc talu

- byddwn yn parhau i gynnig gwasanaeth dosbarthu i'ch cartref o fewn Caernarfon yn ddyddiol, a gwasanaeth danfon i'r cartref o fewn 5 milltir yn rheolaidd

-byddwn hefyd yn parhau i gynnig gwasanaeth postio, ac yn cau y siop ar gyfer casgliadau am 2pm er mwyn ein galluogi i gludo parseli i'r post a darparu'r gwasanaeth dosbarthu i'r cartref.

Byddwn yn adolygu'r drefn o wythnos i wythnos

Am y wybodaeth ddiweddaraf, cofrestrwch i dderbyn cylchlythyr Palas Print.

Byddwn yn delio gyda pob archeb yn ei dro, ond efallai na fyddwch yn cael ymateb yn syth. Gofynwn i chi fod yn amyneddgar.

Credwn yn gryf mai iechyd, lles a diogelwch ein cymuned yw ein blaenoriaeth, ac rydym yn credu mai pwyll piau hi ar hyn o bryd. Rydym yn gwneud hynny fedrwn ni i weithredu mewn ffordd diogel er ein lles ni i gyd yn y tymor byr, ac yn y tymor hir.

Cadwch yn ddiogel, daliwch ati i ddarllen. Welwn ni chi'n fuan iawn

Cofiwch y gallwn anfon tocyn anrheg i unrhyw gyfeiriad y dymunwch!

cliciwch yma i brynu

Wythnos Siop Lyfrau Annibynnol

Digwyddiadau ar lein yn cael ei ddarlledu dros Zoom. Nid oes cost ar gyfer y digwyddiadau ond mae angen cofrestru trwy e bost i eirian@palasprint.com. bydd posib prynu'r llyfrau ar lein a gellir eu casglu (os yn byw o fewn 5 milltir) neu byddwn yn eu postio.

11am Mercher, 24/06/20
SW SARA MAI

Casia Wiliam yn cyflwyno Sw Sara Mai (stori hyfryd i blant am daclo bwlio, hiliaeth a jiráff sydd ag ofn uchder!)… cyfle i glywed Casia yn darllen darnau o'r stori, ac i holi'r awdur

I gadw lle e bost i eirian@palasprint.com gan nodi digwyddiad Casia

6pm, Mercher, 24/06/20
ON THE RED HILL

Yn ei natur: Mike Parker yn trafod y berfeddwlad o gwmpas ei gartref gyda Jon Gower.

I gofrestru

6pm, Iau, 25/06/20
THE MURENGER

**Jon Gower yn cyflwyno ei gyfrol ddiweddaraf o straeon byrion, gyda darlleniadau gan Elena Gower.

**Jon Gower presents his latest collection of short stories, with readings by Elena Gower

I Gofrestru

3pm Sadwrn, 27/06/20
PERL

Estynwch banad a chacen, steddwch mewn cadair gyfforddus ac ymunwch â Bet Jones a Marged Tudur i ddathlu cyhoeddi PERL, nofel ddiweddaraf Bet Jones

Cofrestru isod

Rhestr Fer
Gwobrau Tir na n-Og

A dyma fo! Rhestr fer Gwobrau Tir na n-Og 2020, sef gwobr am y llyfrau gwreiddiol gorau i blant a phobl ifanc

Dewiswyd tri llyfr i'r plant cynradd a tri i'r oed uwchradd, a tri llyfr Saesneg. Llongyfarchiadau i'r awduron.
Naw llyfr gwych iawn, sy'n werth eu darllen beth bynnag yw eich oed.