Skip to content

Siop lyfrau annibynnol yng nghanol tref caerog Caernarfon yn gwerthu llyfrau Cymraeg a Saesneg o Gymru a'r byd.

Argymell

Byw yn fy Nghroen - Profiadau Pobl Ifanc Sy\'n Dioddef yn Dawel

Byw yn fy Nghroen

Profiadau dirdynnol 12 o bobl ifanc sydd wedi gorfod brwydro gyda salwch a chyflyrau hir dymor. Mae'r cyfranwyr yn trafod yn fanwl afiechydon meddyliol a chorfforol fel cancr, epilepsi, clefyd Crohn's, spina bifida, nam ar y golwg, OCD, iselder a gor-bryder.

John Jenkins
The Reluctant Revolutionary

Dr Wyn Thomas

Wrth nodi 50 mlynedd ers yr Arwisgo cyfle i ddysgu mwy am John Jenkins y 'Welsh Extremist'

On the 50th anniversary of the Investiture of prince Charles, learn more about John Jenkins the legendary Welsh extremist

Yn Newydd

On the Red Hill
Mike Parker

Stori Rhiw Goch, cartref Mike Parker a'i bartner, y pobl fu'n byw yno, y gymuned wledig, a threigl y tymhorau. Bywgraffiad, llen natur a hanes wedi'i weu'n gelfydd i un gyfrol hardd a hyfryd.

Dim Croeso '69
Arwel Vittle

Hanes y gwrthwynebiad i'r Arwisgo