Skip to content

Siop lyfrau annibynnol yng nghanol tref caerog Caernarfon yn gwerthu llyfrau Cymraeg a Saesneg o Gymru a'r byd.

Fideo 'Dant Aur' Candelas

Prynwch yr albwm o'r siop neu yma

I ddathlu eu halbwm ddiweddaraf, ‘Wyt Ti'n Meiddio Dod i Chwarae’, mae un o fandiau mwyaf poblogaidd Cymru wedi creu fideo cerddoriaeth newydd sbon danlli - neb llai na’r cewri Candelas.
Glaniodd eu halbwm enfawr o 14 trac ar ein clustiau yn ystod haf 2018 gyda chaneuon megis ‘Hi’ ac ‘O! Mor Effeithiol’ yn drabowndian ar y radio. Ond, yn wahanol i’r disgwyl, mae un trac tawelach wedi cael llawer o sylw yn fyw, sef ‘Dant Aur’.
Dyma’r trac y mae’r cyfarwyddwr a’r cynhyrchydd ffilmiau 15 oed, Hedydd Ioan wedi creu fideo cerddoriaeth ar ei gyfer, ac mae’r canlyniad yn werth ei weld.
Er mwyn dyrchafu dewis y torfeydd o hoff gân ac i ail-ymweld â’r cynnyrch caled o albwm swmpus, hyderus, mae’r band wedi penderfynu mai siopau cerddoriaeth Cymru fydd yn cael dangos fideo Hedydd am y tro cyntaf, a hynny am 11am fore Mercher Ionawr 23ain o Ionawr.
Pawb felly i biciad i’ch siop gerddoriaeth leol, prynu albwm neu ddeg a rhedeg adre i wylio fideo Hedydd i’r gân fendigedig, ‘Dant Aur’ gan Candelas

Oriau agor

Llun 9:30 - 6:00
Mawrth 9:30-6:00

Mercher 9:30-6:30
Iau 9:30-6:00\
Gwener 9:30-6:30
Sadwrn 9:00-5:30
Sul ar gau

Argymell


Celwydd Oll
Sian Northey

Cyfrol ddifyr o straeon byrion, lle mae pob stori yn seiliedig ar ddigwyddiad go iawn. Rhai digwyddiadau hanesyddol, rhai mwy cyfoes. Rhai digwyddiada yng Nghymru, rhai dramor. Pob un yn werth ei darllen.


The Hoarder
Jess Kidd

Hen wr blin yw Cathal Flood, sy'n benderfynol nad yw'r gofalydd newydd yn mynd i glyrio'i gartre.... ond mae'r gofalydd yr un mor benderfynol o wneud, ac yn canfod lot mwy 'na dim ond llwch o dan y llanast yn y ty. Nofel ddirgelwch hwyliog, llawn cymeriadau difyr a gwahanol.