Skip to content

Diolch i bawb sydd wedi archebu llyfrau yn ystod yr wythnosau diwethaf. Gwn bod llyfrau yn gallu bod yn gysur, yn fodd i ddianc ac yn help i wneud dysgu adre yn hwyl yn y cyfnod anodd hwn. Da ni ddim ise annog pobl i brynu yn ddiangen, ond hefyd yn deall bod 'na alw.

Da ni'n dal i gynnig gwasanaeth archebu a dosbarthu, gan gadw’n ymwybodol iawn o’r angen i neud hyn mewn ffordd saff. Mae croeso i chi archebu arlein, neu gysylltu gyda ni ar y ffôn, anfon neges ebost, facebook, twitter neu instagram i drafod eich anghenion.

Gallwn ddelio â’ch ymholiadau yn ystod oriau arferol y siop, a byddwn yn ceisio ymateb i’ch ceisiadau yr un diwrnod o fewn oriau gwaith. Byddwn yn mynd i’r siop i gasglu, pacio ac anfon llyfrau yn achlysurol, a golyga hyn y bydd eich archebion yn cymryd chydig hirach 'na'r arferol i'ch cyrraedd chi! Da ni’n gwneud hyn er lles a diogelwch pawb, gan ddilyn canllawiau y diwydiant.

Cadwch yn saff, a daliwch ati i ddarllen.

Rhestr Fer
Gwobrau Tir na n-Og

A dyma fo! Rhestr fer Gwobrau Tir na n-Og 2020, sef gwobr am y llyfrau gwreiddiol gorau i blant a phobl ifanc

Dewiswyd tri llyfr i'r plant cynradd a tri i'r oed uwchradd, a tri llyfr Saesneg. Llongyfarchiadau i'r awduron.
Naw llyfr gwych iawn, sy'n werth eu darllen beth bynnag yw eich oed.

Siop lyfrau annibynnol yng nghanol tref caerog Caernarfon yn gwerthu llyfrau Cymraeg a Saesneg o Gymru a'r byd.

Hoffem ddiolch o galon i'n cwsmeriaid am eich cefnogaeth yn ystod y cyfnod pryderus hwn.

AR AGOR OND TU ôL I DDRYSAU CAEEDIG!

Yr ydym yn dal i dderbyn archebion

Gallwch archebu fel a ganlyn

  • ar lein - palasprint.com
  • dros y ffôn 01286 674631
  • trwy e bost eirian@palasprint.com
  • neges facebook /twitter/instagram

Gallwch dalu

  • dros y ffôn 01286 674631
  • ar lein

Gwnawn trefnu ei ddosbarthu mewn modd diogel

Cofiwch y gallwn anfon tocyn anrheg i unrhyw gyfeiriad y dymunwch!

cliciwch yma i brynu

Argymell

A Bit of a Stretch
Chris Atkins

Wedi mwynhau hwn yn arw.
Yn agoriad llygad
ac yn amlygu gwendidau y sustem cyfiawnder a charcharu

Hanes Menywod Cymru
Catrin Stevens

Cyfrol gyfoethog yn adrodd hanes difyr am fenywod Cymru nad ydym yn gyfarwydd â'i glywed yn cael ei drafod yn agored. Yn seiliedig ar leisiau go iawn ac yn llawn lluniau trawiadol.

Yn Newydd

Heddiw Ddoe a Gwyl Ddewi
Lowri Ifor

Cyfrol lliwgar, ddeniadol yn llawn o ffeithiau difyr am draddodiadau dydd gŵyl Dewi. Sut ydych chi'n dathlu Dydd Gŵyl Dewi? Cawl? Cennin? Corau Meibion? Mae pob math o draddodiadau'n ymwneud â'r dydd yng Nghymru a ledled y byd, ac amryw o straeon difyr o'u cwmpas, ond tybed a wyddoch chi am y traddodiadau newydd sy'n cael eu creu heddiw?

Gwawr Goch ar y Gorwel
Gwen Parrot

Yn dilyn cyfnod cythryblus yng Nghwm y Glo, mae Dela Arthur â'i hanian chwilfrydig am gymryd hoe i wella a chryfhau. Ond buan iawn y daw gorchwyl newydd iddi hi, mewn tref glan môr y tro hwn. A fydd aer y môr yn rhoi modd i fyw iddi hi, neu yn ei mygu'n llwyr? Mae dwy farwolaeth yn digwydd mewn byr amser yn Abergorwel, ac mae Dela am wybod a oes cysylltiad rhyngddynt.