Skip to content

Siop lyfrau annibynnol yng nghanol tref caerog Caernarfon yn gwerthu llyfrau Cymraeg a Saesneg o Gymru a'r byd.

10 Uchaf Ebrill Argymhellion

Oriau Agor

Archebu

Croeso i chi archebu fel a ganlyn...

  • ar lein - os da chi'n gwybod yn union be da chi eisau, dyma'r ffordd mwyaf hwylus i archebu'r llyfrau SIOP
  • dros y ffôn 01286 674631 (dydd Llun i Sadwrn 10:00 - 17:00)
  • trwy e bost eirian@palasprint.com - os oes gennych gwestiwn, neu angen help i ddewis rhywbeth addas
  • neges facebook /twitter/instagram

Talu

Gallwch dalu wrth.

  • archebu o'r wefan
  • wrth casglu archeb o'r siop
  • archebu dros y ffôn i bostio neu i gasglu
Argymhellion Newydd Gwobrau Tir na n-Og


Cerddoriaeth

Ffilmiau Digwyddiadau Llyfr y Flwyddyn Herio Hiliaeth

Credwn yn gryf mai iechyd, lles a diogelwch ein cymuned yw ein blaenoriaeth, ac rydym yn credu mai pwyll piau hi ar hyn o bryd. Rydym yn gwneud hynny fedrwn ni i weithredu mewn ffordd diogel er ein lles ni i gyd yn y tymor byr, ac yn y tymor hir.

Cadwch yn saff, dalwch ati i ddarllen, ac edrychwn ymlaen at eich croesawu yn ôl i'r siop cyn bo hir...

Cofiwch y gallwn anfon tocyn anrheg i unrhyw gyfeiriad y dymunwch!

cliciwch yma i brynu