Skip to content

Croeso i wefan Palas Print

Siop lyfrau annibynnol yng nghanol tref caerog Caernarfon yn gwerthu llyfrau Cymraeg a Saesneg o Gymru a'r byd.

Enillwyr Llyfr y Flwyddyn Digwyddiadau Herio Hiliaeth Newydd Argymhellion Gwobrau Tir na n-Og

Trefniadau Agor

Mae'n rhaid i ni gau drws y siop am 6pm heno, dydd Gwener, Hydref 23ain, ac fel siop manwerthu nwyddau nad ydynt yn angenrheidiol bydd rhaid i ni aros ar gau i'r cyhoedd tan dydd Llun, Tachwedd 9ed.

Yn ystod y cyfnod yma ni fydd yn bosib i chi gasglu archebion o'r siop.

Os oes gennych lyfrau wedi'u cadw yn siop, ond ddim yn medru cyrraedd y siop cyn 6pm nos Wener, peidiwch poeni... mi fyddwn ni'n cysylltu gyda pawb yn eu tro i drefnu dosbarthu neu gadw'r llyfrau yn ôl eich dymuniad.

Sut i Archebu
  • ar lein - os da chi'n gwybod yn union be da chi eisau, dyma'r ffordd mwyaf hwylus i archebu'r llyfrau SIOP
  • dros y ffôn 01286 674631 (Llun i Sadwrn 10:00 - 17:00)
  • trwy e bost eirian@palasprint.com - os oes gennych gwestiwn, neu angen help i ddewis rhywbeth addas
  • neges facebook /twitter/instagram
Talu a Dosbarthu
  • dros y ffôn 01286 674631
  • ar lein

- byddwn yn parhau i gynnig gwasanaeth dosbarthu i'ch cartref o fewn Caernarfon

-byddwn hefyd yn parhau i gynnig gwasanaeth postio,

Am y wybodaeth ddiweddaraf, cofrestrwch i dderbyn cylchlythyr Palas Print

Credwn yn gryf mai iechyd, lles a diogelwch ein cymuned yw ein blaenoriaeth, ac rydym yn credu mai pwyll piau hi ar hyn o bryd. Rydym yn gwneud hynny fedrwn ni i weithredu mewn ffordd diogel er ein lles ni i gyd yn y tymor byr, ac yn y tymor hir.

Cadwch yn ddiogel, daliwch ati i ddarllen.

Cofiwch y gallwn anfon tocyn anrheg i unrhyw gyfeiriad y dymunwch!

cliciwch yma i brynu

Rhestr Fer
Gwobrau Tir na n-Og

A dyma fo! Rhestr fer Gwobrau Tir na n-Og 2020, sef gwobr am y llyfrau gwreiddiol gorau i blant a phobl ifanc

Dewiswyd tri llyfr i'r plant cynradd a tri i'r oed uwchradd, a tri llyfr Saesneg. Llongyfarchiadau i'r awduron.
Naw llyfr gwych iawn, sy'n werth eu darllen beth bynnag yw eich oed.