Skip to content

Croeso i wefan Palas Print

Siop lyfrau annibynnol yng nghanol tref caerog Caernarfon yn gwerthu llyfrau Cymraeg a Saesneg o Gymru a'r byd.

Diolch

Wel, dyma ni, blwyddyn newydd, a threfn newydd unwaith eto, er, bod y drefn hwnnw'n debyg iawn i'r hyn oedd yn ei le diwedd Gwanwyn a chychwyn Haf 2020.

Mi wnaethom gymryd hoe hirach nag arfer dros y Nadolig a'r flwyddyn Newydd ac os dwi'n onest, mae 'di cymryd chydig hirach nag arfer i mi ddod nol i drefn a phatrwm gwaith ar ddechrau 2021! Ymddiheuriadau felly ein bod wedi bod yn dawel ers y Calan!

Gobeithio eich bod wedi cael blas ar lyfrau dros y gwyliau, ac os ydych chi'n chwilio am argymhellion, mae'r 10 Ucha Dolig (isod) yn le da i gychwyn!

Fel bob amser, 'da ni yn hapus i chi ffonio neu ebostio i ofyn am argymhellion neu gyngor, ac os da chi'n gwybod yn union be 'da chi eisiau, croeso i chi archebu a thalu arlein neu ffonio i dalu a chasglu / postio.

Cadwch yn saff, dalwch ati i ddarllen, ac edrychwn ymlaen at eich croesawu yn ôl i'r siop cyn bo hir...
 


Argymhellion

Newydd Digwyddiadau Enillwyr Llyfr y Flwyddyn Herio Hiliaeth Gwobrau Tir na n-Og

Trefniadau Prynu a Chasglu

Blwyddyn Newydd Dda un ac oll. Ar hyn o bryd, yn unol â'r mesurau diweddaraf, da ni'n gallu cynnig gwasanaeth talu a chasglu o'r siop, neu gallwch dderbyn llyfrau drwy'r post neu  gallwn ddosbarthu yn lleol drwy drefniant.

Sut i Archebu

Mae'n rhaid archebu / talu am lyfrau CYN dod i'w casglu o'r siop. Mi wnawn ein gorau i ddelio gydag archebion we / ffon / ebost gynted ag y medrwn ni. Gallwch archebu fel a ganlyn

  • ar lein - os da chi'n gwybod yn union be da chi eisau, dyma'r ffordd mwyaf hwylus i archebu'r llyfrau SIOP
  • dros y ffôn 01286 674631 (dydd Mawrth i Sadwrn 10:00 - 14:00)
  • trwy e bost eirian@palasprint.com - os oes gennych gwestiwn, neu angen help i ddewis rhywbeth addas
  • neges facebook /twitter/instagram
Talu a Dosbarthu

Gallwch dalu pan yn archebu

  • dros y ffôn 01286 674631
  • ar lein

Mae'n rhaid fod wedi talu cyn dod i gasglu wrth y drws. Buasem yn gofyn ichi dim ond gofyn ichi dod i gasglu os oes yr ydych yn dod i gaernarfon i siopa am nwyddau angenrheidiol neu eich bod yy taith yn rhan o'ch taith gerdded/beicio dyddiol.

- byddwn yn parhau i gynnig gwasanaeth dosbarthu i'ch cartref o fewn Caernarfon

-byddwn hefyd yn parhau i gynnig gwasanaeth postio,

Am y wybodaeth ddiweddaraf, cofrestrwch i dderbyn cylchlythyr Palas Print

Amser Cysylltu a Chasglu

Dydd Mawrth i Sadwrn 10 - 14:00

Byddwn yn ateb y ffôn / ymateb i ebyst / prosesu archebion rhwng 10 a 2 Mawrth - Sadwrn.
Os nad ydym yn ateb y ffôn, gadewch neges ac mi ddown ni nol atoch gynted ag y medrwn ni

Cysylltwch â ni ar 01286 674631 os oes angen gwneud trefniant tu allan i'r oriau hyn i gasglu.

Credwn yn gryf mai iechyd, lles a diogelwch ein cymuned yw ein blaenoriaeth, ac rydym yn credu mai pwyll piau hi ar hyn o bryd. Rydym yn gwneud hynny fedrwn ni i weithredu mewn ffordd diogel er ein lles ni i gyd yn y tymor byr, ac yn y tymor hir.

Cadwch yn saff, dalwch ati i ddarllen, ac edrychwn ymlaen at eich croesawu yn ôl i'r siop cyn bo hir...

Cofiwch y gallwn anfon tocyn anrheg i unrhyw gyfeiriad y dymunwch!

cliciwch yma i brynu