Skip to content

Croeso i wefan Palas Print

Siop lyfrau annibynnol yng nghanol tref caerog Caernarfon yn gwerthu llyfrau Cymraeg a Saesneg o Gymru a'r byd.

30 - 05 - 19
Supertaten
a'i ffrindiau

30 - 05 - 19
10:30 - 11:30
Supertaten a'i Ffrindiau
Stori
Crefft
Canu

Palas Print
Caernarfon

Argymell

Throw Me to the Wolves
Patrick McGuinness

Llawer iawn mwy na nofel ditectif, yn amlygu rhagfarn at bobl nad ydynt o fewn y norm. Golwg gignoeth ar driniaeth plant mewn ysgol breifat a grym y bonedd sy'n rheoli. Nofel gyfoes i'n sefyllfa bresennol, ac wedi ei sgwenu gan feistr geiriau  - Sel

Sgythia
Gwynn ap Gwilym

Nofel hanesyddol sy'n aml yn darllen fel llyfr ffeithiol. Wedi'i osod ym Mallwyd yr ail ganrif ar bymtheg mae'n olrhain hanes Dr John Dafis, Rheithor Mallwyd, gan roi cipolwg i ni ar sut y byddai Rheithor, a'r gymuned o'i gwmpas, yn byw yn y cyfnod, ac ymwneud Dafis â chyhoeddi'r Beibl yn Gymraeg.