£2.95

Noson Boring i mewn Pen Dafad
[9780862437015]

Noson Boring i mewn Pen Dafad
Cyfrol o pump o straeon byrion ar y thema cylchoedd, yn cynnwys hanesion am ddynion tân, hunllefau, dial, unigrwydd a chariad cyntaf, gan amrywiol awduron; rhan o gyfres o lyfrau bywiog, byr a chynhyrfus i'r arddegau (CA 3 a 4). (ACCAC)
Adolygiadau

Mae cwsmeriad sydd wedi prynu'r teitl yma hefyd wedi prynu'r teitlau isod
Shuggie Bain: Shortlisted for the Booker Prize 2020
Shuggie Bain: Shortlisted for the Booker Prize 2020
Girl, Woman, Other: WINNER OF THE BOOKER PRIZE 2019
Girl, Woman, Other: WINNER OF THE BOOKER PRIZE 2019