£7.99

Witch Doctor of Umm Suqeim
[9781910409817]

Witch Doctor of Umm Suqeim
Casgliad o straeon byrion yn cynnig golwg ar ddinas Dubai y cyfnod cyfoes o safbwyntiau trigolion amrywiol o bob rhan o'r byd. Adroddir hanesion am galedi a moethusrwydd, paranoia a dieithrio, creulondeb a chariad gan adlewyrchu cymeriadau sy'n cynrychioli haenau cymdeithasol eang y ddinas.
Adolygiadau