£8.99

Un yn Ormod
[9781784618711]

Un yn Ormod
Mae Angharad Griffiths wedi casglu hanesion ingol gan unigolion sydd wedi cael problemau yn y gorffennol ag alcohol. Mae 13 o gyfranwyr yn trafod yn onest eu perthynas â diod, ac yn rhannu eu profiadau o godi o'r gwaelod dwfn a phenderfynu na fyddan nhw byth eto yn cael un yn ormod.
Reviews