×

£20.00

Max
[9781913640958]

Max
Detholiad neilltuol - wedi'i argraffu am y tro cyntaf mewn ambell i enghraifft - o waith Max Boyce, ffigwr diwylliannol Cymreig o'r radd flaenaf. Cynhwysir ei ganeuon, ei gerddi a'i straeon sy'n cwmpasu gyrfa enwog yn byrlymu o hiwmor a thosturi Cymreig unigryw ynghyd â dawn geiriau feistrolgar a ddiffiniodd wlad a chenedl y Cymry.

Bydd y teitl ar gael ar Iau 28 Hydref, 2021.

Adolygiadau