£14.95

Ffordd gadarn
[9781850492306]

Ffordd gadarn
Ceir yn y gyfrol hon ddetholiad o ysgrifau poblogaidd un o ffigyrau amlycaf y bywyd diwylliannol Cymraeg heddiw. Yn ogystal â bod yn ysgolhaig o'r radd flaenaf, mae'r awdur hefyd yn Gristion o argyhoeddiad dwfn, ac y mae llawer o'i waith yn canolbwyntio ar ddadansoddi a dehongli'r dreftadaeth Gristnogol Gymraeg. Gyda rhagair gan Bobi Jones.
Adolygiadau