Argymhellion

Cadi A'r Môr Ladron

Dyma stori liwgar arall am Cadi, a'i brawd bach, Mabon. Y tro hwn mae'r ddau'n cael eu cipio ar long oddi ar draeth yn Sir Benfro, ac yn dysgu gwers bwysig iawn: ni ddylid barnu pobl yn ôl eu golwg. Ond sut maen nhw'n llwyddo i ddianc rhag yr octopws anferth? Llyfr bendigedig, clawr caled.

Trwbwl Dwbwl Dyddiadur Dripsyn 11

Mae'r pwysau'n cynyddu ar Greg Heffley. Mae ei fam yn credu bod gemau cyfrifiadur yn troi ei frên yn sdwnsh. Felly mae hi am i'w mab roi'r gemau heibio a darganfod ei ochr greadigol. Ac os nad ydy hynny'n ddigon i godi braw ar rywun, mae hi bron yn Galan Gaeaf ac mae pethau'n dychryn Greg o bob cyfeiriad. Caiff syniad pan ddaw o hyd i fag o fferins siâp pryfed genwair.

Hwyl Smot Yn Yr Eira

Mae Smot yn chwarae yn yr eira - defnyddiwch y pyped i ymuno yn yr hwyl!

Nye

Dyma stori ysbrydoledig y bachgen swil o Dredegar a ddaeth yn un o wleidyddion pwysicaf Prydain. Dilynwn ei siwrne o'r pwll glo i Dŷ'r Cyffredin, ynghyd â sefydlu'r Gwasanaeth Iechyd Cenedlaethol (NHS). Cyflwynir y stori mewn iaith syml a chlir, gyda darluniau hyfryd. Perffaith i'w ddarllen gyda phlentyn, neu ar gyfer darllenwyr newydd.

Poenisawrws

Dyma'r llyfr perffaith i helpu pob Poenisawrws bychan i ddod dros eu hofnau ac i fod yn hapus yn y foment.

Orig
Orig


£5.99

Hanes bywyd y reslwr poblogaidd anghymharol - Orig Williams neu 'El Bandito'. O'i ddechreuadau fel chwaraewr pêl-droed talentog, i'w anturiaethau rhyngwladol ac ar y sgrîn, roedd Orig Williams yn arwr gyda chalon fawr.

Arglwydd Y Fforest

Y mae popeth mae Teigr bach yn ei glywed yn newydd ac yn gyffrous. Pan mae'n dweud wrth ei fam am y synau o'i gwmpas mae hi'n ei atgoffa 'Pan na fyddi di'n eu clywed, bryd hynny, fy mab, bydd barod. Bydd Arglwydd y Fforest yma!' Ond pwy yw Arglwydd y Fforest, a phryd bydd Teigr yn gwybod? Addasiad Cymraeg Mererid Hopwood o Lord of the Forest.

Mi Wnes I Weld Mamoth!

Stori ddoniol am gofleidio'r annisgwyl! Croeso i'r Antarctig, ble mae criw dewr ar antur yn astudio pengwiniaid... Ond mae un anturiaethwr ifanc wedi darganfod rhywbeth gwahanol. Rhywbeth hollol wyllt, rhyfeddol o cŵl a sydd, a dweud y gwir, wedi marw. A fydd unrhyw un yn ei gredu?! Fyddet TI? Addasiad Cymraeg gan Casia Wiliam o destun Alex Willmore.

Cynghanedd I Blant

Llyfr lliwgar a hwyliog sy'n dysgu'r grefft hynafol o gynganeddu i feirdd bach y byd!

Mira A'r Dant

Nofel gyntaf yr awdures a'r arlunydd, Luned Aaron, wedi'i hanelu at blant oed cynradd (7-9 oed). Mae'r nofel yn dilyn hanes Mira - chwaer fawr gydwybodol a pheniog - wrth iddi ddechrau tymor newydd yn yr ysgol. Sut fydd Mira yn ymdopi ym Mlwyddyn Tri, heb gwmni Non, ei ffrind gorau? A phryd, o pryd, fydd ei dant gyntaf yn dod allan?!

Siani Pob Man

Wedi ei guddio ym mae prydferth Ceredigion rhwng Cei Newydd ac Aberaeron mae traeth bach hudolus Cei Bach. Yn nrws y bwthyn igam-ogam mae hen fenyw yn eistedd gyda phib yn ei cheg a chlocs ar ei thraed. Dyma'r enwog Siani Bob Man. Stori am gymeriad anarferol gyda darluniau gwreiddiol gwych yr artist talentog Valériane Leblond.

Hedyn

Dyma nofel gyntaf yr awdures doreithiog ar gyfer yr oed yma. Ar ei ben-blwydd mae Marty yn derbyn hedyn gan ei dad-cu, hedyn hudol. Nofel ddoniol, anghyffredin, sy'n ysbrydoli ac yn codi pynciau dwys. Mae Hedyn yn stori am wireddu breuddwydion. Addas ar gyfer plant 9-12 oed.


Tudalennau Canlyniadau:  1  2  [Nesaf >>]  Dangos 1 i 12 (o 20 teitl)