Skip to content

Palas Print is an independent bookshop located within Caernarfon's town walls selling English and Welsh language books from Wales and the World.

Hoffem gyflwyno Anna ein aelod newydd o staff Anna Yardley Jones.
We would like to intoduce our new member of staff Anna Yardley Jones.

Mae gan Anna flynyddoedd o brofiad o weithio fel llyfrgellydd.
Anna has years of experience working as a librarian.

Mae hi hefyd yn giamstar am ddeud stori i blant, ac yn dipyn o artist!
She's also a dab hand at story telling to children and is a bit of an artist

15 - 06 - 19
Dathlu Cyhoeddi
Y Goeden Ioga
Book Launch

15 - 06 - 19
10:30 - 11:30
Dewch i ymarfer Ioga yn yr ardd ac i arlunio i ddathlu cyhoeddi'r llyfr Ioga cyntaf yn Gymraeg

Book Launch

Y Goeden Ioga
Leusa Mererid

22 - 06 - 19
Diwrnod
Niki Pilkington
Day

22- 06 - 19
11:00 - 4:00
Diwrnod Niki Pilkington Day
Printiau wedi llofnodi a mwy
/ Signed prints and more

Argymell / Recommend

Dignity
Alys Conran

Os na ddôn Nhw
Cefin Roberts

Newydd / New

On the Black Hill
Mike Parker

Dim Croeso 69
Arwel Vittle

Opening Hours

Llun/Monday 9:30 - 6:00
Mawrth/Tuesday 9:30-6:00

Mercher/Wednesday 9:30-6:30
Iau/Thursday 9:30-6:00\
Gwener/Friday 9:30-6:30
Sadwrn/Saturday 9:00-5:30
Sul/Sunday ar gau/closed