£7.99

Ymchwilio i Gwestiynau Dyrys
[9781859946350]

Ymchwilio i Gwestiynau Dyrys
Cyfrol yn y gyfres sy'n anelu at gynorthwyo athrawon cynradd i ddysgu Addysg Grefyddol. Mae'n defnyddio credoau, gwerthoedd a dysgeidiaeth y prif grefyddau a'u haddasu at weithgareddau i ddenu, ysgogi a rhoi sialens i ddisgyblion 4-11 oed. Addasiad Cymraeg o "Exploring Puzzling Questions". Cyhoeddwyd gan Gyhoeddiadau'r Gair ar ran Mudiad Addysg Grefyddol Cymru.
Adolygiadau